? Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Centralne Archiwum Turystyki Górskiej Centralna Biblioteka Górska PTTK Przyjaciele COTG
Historia i dzień dzisiejszy Wynajem Sal Konferencyjnych Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej
Górska Odznaka Turystyczna Górskie Szlaki Znakowane Sklep internetowy Wydawnictwa
Ogłoszenia Kontakt


Centralna Biblioteka Górska PTTK

Początki biblioteki sięgają 1874 roku, kiedy to na wiadomość o powstaniu Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej polskiej organizacji turystycznej, rozmaite stowarzyszenia alpinistyczne i turystyczne z całej Europy poczęły nadsyłać do Krakowa wydawane przez nie książki i czasopisma. Wydawnictwa swoje ofiarowały wówczas oddziały Club Alpinie Italiano w Neapolu, Florencji, Turynie, Agordzie, Suzie i Aoście, Club Alpine Français w Paryżu, Deutsche und Österreichische Alpenverein we Frankfurcie nad Menem, Steierische Bergverein w Grazu, Siebenbürgische Karpathenverein w Hermannstadt, Magyarországi Kárpátegyesület w Kezmarku oraz inne. Zapoczątkowane w ten sposób zbiory poczęto z czasem uzupełniać, tworząc bibliotekę. Obowiązki bibliotekarzy pełnili zawsze wybitni polscy znawcy gór - jak na przykład: Leopold Świerz, Ignacy Król, Kazimierz Sosnowski, Władysław Midowicz, Witold H. Paryski, Bohdan Małachowski, Kazimierz Polak, a obecnie Wiesław A. Wójcik. Od roku 1950 tj. od połączenia się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centralna Biblioteka Górska znajdowała się pod opieką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.

Gromadzony księgozbiór jest wielodyscyplinarny, różnorodna jest bowiem wiedza o górach. Biblioteka posiada wiele dzieł rzadkich i unikatowych. Do najcenniejszych z nich należy dzieło Dawida Frölicha - MEDULLA GEOGRAPHIAE PRACTICAE (1639) z najdawniejszym drukowanym opisem wycieczki w Tatry. Biblioteka liczy obecnie przeszło 31,6 tysiąca woluminów druków zwartych, 1371 czasopism i wydawnictw ciągłych (ponad 900 tytułów) oraz 2114 jedn. inwentarzowych map.
Przez 40 lat biblioteka mieściła się w lokalu KTG przy Placu Wiosny Ludów (obecnie Plac Wszystkich świętych). W roku 1991 została przeniesiona do siedziby Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6/6a i publicznie udostępniona.

Od roku 2004 jest tworzona wersja elektroniczna katalogu Biblioteki dostępna przez internet. Obecnie znajduje się w niej ponad 9200 tytułów co stanowi ok. połowy księgozbioru Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zbiorów bibliotecznych w jej nowej siedzibie tj. w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6/6a II piętro.
 

          Biblioteka jest czynna w godzinach:        
Poniedziałek
9.00 - 14.00
Wtorek
15.00 - 19.00
Środa
9.00 - 14.00
Czwartek
15.00 - 19.00


Serdecznie zapraszamy do internetowego
Katalogu Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK
.

Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK

31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.plKatalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Zimowa turystyka w górach

Bezpieczeństwo w górach


Panel logowania


 Identyfikator:
 
 Hasło:
   NeoServer > ©2004 - <  
PTTK Strona główna COTG