Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Stendera Władysław:

Władysław Stendera (1925–2000)

   Władysław Stendera urodził się 1 czerwca 1925 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Już w dzieciństwie poznał urok gór. Gdy miał lat osiem, ojciec wziął go na wycieczkę w Tatry. Tuż przed samą wojną poznał Czarnohorę, będąc na obozie harcerskim w Worochcie. Po wybuchu wojny chłopiec zmuszony został do podjęcia pracy zarobkowej, zaraz też poznał smak działalności w konspiracji – prowadził rejestrację pociągów i transportów niemieckich.
   W 1943 r. wyjechał do Nowego Sącza i rozpoczął pracę w Warsztatach Wagonowych „Ostbahn” (OAW). Niemal zaraz po przybyciu do Sącza ponownie zaangażował się w działalność konspiracyjną, zostając członkiem placówki AK „Nurt”. Zdemaskowany, został aresztowany przez gestapo, osadzony w więzieniu śledczym w Nowym Sączu a potem przewieziony do Tarnowa, skąd udało mu się zbiec. Po ucieczce Stendera wstąpił do oddziału partyzanckiego Juliana Zubka „Tatara”, 9. Kompanii 3. Batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, jako szeregowy, później starszy strzelec. W konspiracji używał pseudonimów „Gwidon”, „Pirat”. Brał udział w akcjach bojowych w rejonie Beskidu Sądeckiego.
   Zauroczony górami, w 1947 r. został członkiem Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” w Nowym Sączu. Wolny czas spędzał wytyczając i znakując nowe szlaki turystyczne. Jako student zyskał uprawnienia przodownika GOT. Po ukończeniu studiów jeszcze silniej związał się z Oddziałem „Beskid” PTTK i stał się jego aktywnym działaczem. Niebawem (1953) wybrany został do władz Oddziału na stanowisko II wiceprezesa, a w dniu 24 kwietnia 1955 r. objął funkcję prezesa, którą sprawował nieprzerwanie aż do śmierci.
   W czasie jego prezesury nastąpił okres największego rozwoju Oddziału. Był inicjatorem wielu najrozmaitszych przedsięwzięć, m.in.: budowy schronisk turystycznych na Prehybie i na Hali Łabowskiej, oraz stanicy wodnej w Znamirowicach nad Jeziorem Rożnowskim. Zorganizowane, pod jego auspicjami, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego pozwoliło Oddziałowi wypracować środki na zakup kamieniczki w Rynku, w której urządzono siedzibę Oddziału, oraz na nabycie nieruchomości w Rytrze, przerobionej następnie na schronisko „Pod Roztoką”. Pod redakcją Stendery ukazał się Informator Ziemi Sądeckiej (1960). Jako prezes zwracał baczną uwagę na prowadzenie i rozwijanie przez Oddział działalności statutowej. Z jego inicjatywy organizowano wiele imprez okolicznościowych.
   Poza prezesowaniem Oddziałowi „Beskid” pełnił też w PTTK wiele innych funkcji: prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Nowym Sączu, członka prezydium Zarządu Głównego PTTK, prezesa Forum Karpackich Oddziałów PTTK, prezesa rady nadzorczej Fundacji im. PTT, prezesa rady nadzorczej Spółki PTTK Schroniska i Hotele „Karpaty”. Dwukrotnie był powoływany w skład Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego, w kadencjach 1985–1988 oraz 1988–1991, działał również na terenie parków narodowych w Gorcach i Pieninach.
   Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego walny zjazd Towarzystwa w 1989 nadał Władysławowi Stenderze godność członka honorowego. Jego imię nosi schronisko PTTK na Hali Łabowskiej.
   Zmarł 30 marca 2000 r. w Nowym Sączu i tam został pochowany.
 
opr. Roman Zadora
 
Źródła:
(waw) [W. A. Wójcik] – Władysław Stendera patronem schroniska na Łabowskiej Hali, „Wierchy” 61: 1996, s. 185
W. A. Wójcik – Władysław Jan Antoni Stendera (biogram) „Wierchy” 69: 2003 (w druku)
Informacje Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Strona internetowa schroniska – http://halalabowska.pttk.pl/
COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <