Logo COTG
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Logo COTG
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

wersja polska
wersja angielska
wersja gruzińskaVademecum Górskie COTG PTTK

    >> Regulamin <<      >> Jak zostać współautorem Vademecum <<    
Treść hasła:
Podaj szukaną frazę
lub wybierz interesujacą cię literę
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ

Szczyrzyc:

Szczyrzyc

   Duża wieś w dolinie Stradomki u wsch. podnóży Ciecienia. Osadnicza kolebka Beskidu Wyspowego. Początki osady związane z grodziskiem na pobliskim Grodzisku nad Poznachowicami  a jeszcze wcześniej, w okresie kultury łużyckiej z osadnictwem celtyckim (1200-400 pne). Tzw. Opole Szczyrzyckie było już zabudowane w czasach Bolesława Chrobrego (1010).
   Większość dziejów Szczyrzyca wiąże się z zakonem Cystersów, którzy w 1234 przenieśli się z Ludźmierza na Podhalu budując tutaj kościół i klasztor.
   Na przeł. XVI i XVII w. Szczyrzyc jest dużym powiatem z 76 parafiami miejskimi i wiejskimi (należał do nich m.in. również krakowski Tyniec). Tuż przed 1939 arcybiskup Adam Sapieha koronuje słynący łaskami Cudowny Obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej.
   W przyklasztornej szkole w Szczyrzycu pobierał nauki piewca Gorców i Podhala - Władysław Orkan.  
   Główne zabytki to zespół opactwa Cystersów z murowanym kościołem z 1620 oraz muzeum (założone w1953). W kościele dominuje wyposażenie barokowe i rokokowe. W klasztorze ciekawe są: krużganki podparte skarpami oraz gotycko-renesansowe portale. Z klasztornych zabytków: krucyfiks z XV w., kropielnica kamienna z XVI w. oraz obrazy świętych z XVII-XIX w. W murowanym tzw. Domu Opata z XVI w. jest klasztorne muzeum z bogatymi zbiorami sztuki, broni, orientaliów, monet, starodruków, zegarów, naczyń i szat liturgicznych oraz kultury materialnej i sztuki ludowej z regionu szczyrzyckiego.
   Tuż koło Szczyrzyca, przy szlaku czarnym w stronę Grodziska jest duża ławica z piaskowca ciężkowickiego  „Diabli Kamień” a obok pustelnia szczyrzycka. W 80-tą rocznicę „Cudu nad Wisłą” pod kamieniem ustawiono okolicznościowy krzyż.
opr. Andrzej Matuszczyk
 
COTG PTTK i autorzy vademecum wyrażają zgodę na wszelkie powielanie zasobów Vademecum pod warunkiem przytoczenia źródła i autora.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

NeoServer > ©2004 - <