Centralne Archiwum Turystyki Górskiej Centralna Biblioteka Górska PTTK Przyjaciele COTG
Historia Wynajem Sal Konferencyjnych Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej
Odznaki Turystyczne PTTK Górskie Szlaki Znakowane Sklep internetowy Wydawnictwa
Ogłoszenia Kontakt


AktualnościMijające krajobrazy Polski. Karpaty
(21.11.2016)


Krajobraz Polski szybko się zmienia, ulega degradacji, jego przemiany mają często charakter trwały. Dostrzegają to również krajoznawcy, przed którymi stoi ważne zadanie – ukazywania tych negatywnych zjawisk, wszak krajobraz przyrodniczo-kulturowy jest własnością publiczną, jego zafałszowanie jest niemożliwe, zawsze powie prawdę o nas, naszej kulturze i szacunku dla natury.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK pragnąc kontynuować dyskusję na ten temat rozpoczętą w 2010 roku na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie zainicjowała organizowanie cyklu seminariów przez najbliższe 10 lat, czyli do kolejnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w 2020 roku. Ich tematem są zmiany zachodzące w polskim krajobrazie. Zaproponowany wspólny temat „Mijające krajobrazy Polski” ma ukazywać walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych regionów naszego kraju oraz tempo ich przemian – pozytywnych i negatywnych.

Seminarium planowane na 25 listopada 2016 roku (piątek), godz. 9:00

Będzie poświęcone Karpatom widzianym oczyma, geografa, botanika, historyka sztuki, etnografa i in.

Miejsce seminarium:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6

Mijające krajobrazy Polski. Karpaty

Program:

09:00–09:15 – dr Józef Partyka: Wprowadzenie

09:15–09:45 – dr hab. Michał Gradziński: Geologiczne uwarunkowania rozwoju krajobrazu Karpat

09:45–10:15 – prof. dr hab. Roman Soja: Stosunki wodne Karpat i ich znaczenie krajobrazowe

10:15–10:35 – dr Piotr Kłapyta: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr w holocenie

10:35–10:55 – mgr Maria Baścik: Sakralny wymiar karpackich źródeł

10:55–11:30 – prof. dr hab. Jacek Kozak: Wzrost powierzchni lasów w Karpatach Polskich od XIX w. i jego konsekwencje krajobrazowe

11:30–12:00 – dr Krzysztof Tunia: Archeologiczna przeszłość regionu tatrzańskiego

12:00–12:30 – przerwa kawowa

12:30–12:55 – mgr Ewelina Zając: Przemiany krajobrazu Pienińskiego Parku Narodowego

12:55–13:20 – dr inż. Janusz Tomasiewicz: Przemiany krajobrazu Gorczańskiego Parku Narodowego

13:20–13:45 – dr Paweł Brzegowy, dr Sławomir Dorocki: Przemiany krajobrazu kulturowego karpackich uzdrowisk na przykładzie Krynicy

13:45–14:05 – dr Andrzej Siwek: Drewniana architektura sakralna w krajobrazie Karpat

14:05–14:25 – dr Franciszek Mróz: Jakubowe szlaki w panoramie Karpat

14:25–14:50 – mgr Jerzy Kapłon: Przemiany architektoniczne schronisk i ich usytuowanie w krajobrazie

14:50–15:10 – mgr Jerzy W. Gajewski: Panoramy w kulturowym krajobrazie Karpat

cotgPowrót


Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK

31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.plKatalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Zimowa turystyka w górach

Bezpieczeństwo w górach  NeoServer > ©2004 - <  
PTTK Strona główna COTG