OFICYNA WYDAWNICZA "WIERCHY"


COTG PTTK jest wydawcą i prowadzi sprzedaż różnego rodzaju publikacji - są to wydawnictwa ciągłe: rocznik komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK "Wierchy" oraz kwartalnik COTG PTTK "Gazeta Górska".
Wydajemy także materiały z odbywających się co roku sympozjów tematycznych KTG ZG PTTK, oraz sprzedajemy inne wydawnictwa poświęcone górom.
Reprinty dawnych górskich wydawnictw: Pamiętnik TT, Huculszczyzna
Księgarniom i nabywcom hurtowym udzielamy rabatów.
Dostępność i cena w zakładce "Sklepik COTG" - wejście ze strony głównej

Oficyna Wydawnicza  | Wierchy |  Gazeta Górska |  Maćkowa Perć |  Nowości |
Archiwum Gazety Górskiej |  Strona główna COTG |
Autor, tytuł
Treść
Okładka

z cyklu:
STUDIA
I MATERIAŁY
DO DZIEJÓW
TURYSTYKI GÓRSKIEJ
tom I
Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego
i Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego
(1873-1950)

Pod zbiorową redakcją
Wiesława A. Wójcika
i Artura KurkaWydawca: COTG PTTK
Kraków 2016spis treści:

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
JERZY KAPŁON
Kształtowanie się struktur organizacyjnych
Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
WIESŁAW A. WÓJCIK
Działalność wydawnicza Towarzystwa Tatrzańskiego
i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (Prolegomena) . . .
59
KATARZYNA CEKLARZ
Działalność muzealnicza Towarzystwa Tatrzańskiego
i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego . . . . . . . . . . . .
97
JERZY KAPŁON
Zarys dziejów Oddziału PTT w Kaliszu . . . . . . . . . . . .129
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . .147
z dziejow tt i ptt

z cyklu:
Reprinty

PAMIETNIK
TOWARZYSTWA
TATRZAŃSKIEGO
TOM X
ROK 1885Wydawca: COTG PTTK Kraków 2016Spis treści

I. Dział sprawozdawczy:
A. Wydział Towarzystwa TatrzańskiegoI
B. Oddział StanisławowskiXXXV
C. Oddział CzarnohorskiXXXVIII
D. Oddział LwowskiXLII
Statut Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego
w Szczawnicy
XLVI
II. Dział naukowy i turystyczny: 
1. August Wrześniowski. Spis wyrazów podhalańskich ....1
2. Gustaw Lettner.Projekt uratowania lasów tatrzańskich, a szczególnie Zakopiańskich od grożącego im zniszczenia27
3. Bronisław Gustawicz. O żródliskach obu Dunajców33
4. Leopold Wajgel Pogląd na rzeźbę Czarnohory57
5. Ferdynand d'Orval. Cztery dni w Tatrach50
6. Leopold Świerz. Przyczynek do sporu granicznego między Galicyą a Węgrami o Morskie Oko w Tatrach 83
7. Leopold Świerz. Zarys działalności Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszem jego dziesięcioleciu (od roku 1874 do r. 1883)92
8. Leopold Świerz. Pomiary ciepłoty stawów tatrzańskich w różnych warstwach głębokości122
9. Dr. Daniel Wierzbicki Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych staraniem Towarzystwa Tatrzańskiego w r. 1881123

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 25


Okruchy historii narciarstwa turystycznego w PTTKRedakcja
Piotr Szucki

Opracowanie
Wojciech Biedrzycki


Wydawca: COTG PTTK Kraków 2015

Spis treści

Wojciech Biedrzycki - Nasi poprzednicy .........7
Wojciech Biedrzycki - Z kronikarskich kart Komisji Turystyki Narciarskiej ZG ......25
Wojciech Biedrzycki - Dzieje odznak narciarskich w PTTK ......39
Wojciech Biedrzycki - Szlaki narciarskie ..................45
Piotr Szucki - Publikacje KTN ZG PTTK ..................51
Wojciech Biedrzycki, Andrzej Mateusiak, Michał Chruściel, Jerzy Zarębski, Julietta Janczewska, Andrzej J. Wiśniewski, Andrzej Stróżecki, Piotr Szucki - Imprezy KTN ZG PTTK .........65
Wojciech Biedrzycki, Edmund Brzozowski - Współpraca międzynarodowa w dziedzinie narciarstwa turystycznego .......97
Zasłużeni działacze KTN ZG PTTK ....107
Andrzej Stróżecki - Przyszłość narciarstwa turystycznego w PTTK ..................131
Wkładka czarno-biała..........133
Piotr Szucki - Bibliografia ........143
Wojciech Biedrzycki - Indeks .........145

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 26


MORSKIE OKO
schronisko PTTK
im. St. StaszicaAutor:
Janusz Konieczniak

Wydawca: COTG PTTK
Kraków 2015

spis treści:
Wstęp
13
Położenie5
Historia schroniska6
Lata 1827-18656
Lata 1874-189812
Od roku 190821
Nazwa obiektu40
Kierownicy lub dzierżawcy40
Inne obiekty w Dolinie Rybiego Potoku41
Literatura41

ENCYKLOPEDIA SCHRONISK TATRZAŃSKICH
wydanie IIAutor:
Janusz Konieczniak

Wydawca: COTG PTTK
Kraków 2015

Spis treści:

Od wydawcy13
Wstęp15
Regulamin porządku w schroniskach TT (1880)20
Regulamin przebywających w obiektach turystycznych PTTK (1963)21
Skróty22
Opisy schronisk27
Schroniskowe miscellanea475
Wykaz czynnych schronisk tatrzańskich495
Literatura499
Indeks nazwisk539
Postscriptum459

z cyklu:
PRO MEMORIA
Jan Gwalbert Pawlikowski

Humanistyczna wizja
ochrony przyrody
i turystyki
Pod redakcją Piotra Dabrowskiego i Berbadetty Zawilińskiej


Wydawca: COTG PTTK Kraków 2014Spis treści

Edward Mleczko- Jan Gwalbert Pawlikowski5
Kasper Pawlikowski - Mój dziadek15
Zbigniew Wróblewski - Wartości idealne przyrody "dzikiej i wolnej" w perspektywie antropologicznej"33
Zbigniew Mirek - Ekoetyczny, ekoteologiczny i ekoestetyczny wymiar turystyki i ochrony przyrody w kontekście mysli J.G.Pawlikowskiego49
Wojciech Radecki - Prawo ochrony przyrody w koncepcji J.G.Pawlikowskiego i jej wpływ na ustawodawstwo obowiązujące59
Piotr Chmielewski - Wpływ koncepcji J.G.Pawlikowskiego na rozwój ochrony przyrody w II RP81
Wiesław A. Wójcik - J.G.Pawlikowski jako twórca "Wierchów"99
Lech Kościelak - Koncepcja Parku narodowego w Tatrach na tle sporu polsko-czechosłowackiego o Jaworzynę115
Jan Musiał - Tatrzański spór J.G.Pawlikowskiego ze Stefanem Żeromskim o granice literackości139
Dominik Ziarkowski - J.G.Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazy kulturowego w Polsce137
Zbigniew Myczkowski - Inspirująca rola idei regionalizmu w podlądach J.G.Pawlikowskiego153
Beata Pater - Park narodowy a ideały Pawlikowskiego a rzeczywistość XXI wieku169
Bernadetta Zawilińska - Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach J.G.Pawlikowskiego i obecnie181
Jerzy W. Gajewski - Współczesne formy turystyki w górach a konflikty między turystyką a ochrona przyrody199
Katarzyna Śliwa-Martinez - Kultura i natura w przykładach strategicznego planowania rozwoju turystyki w Karpatach213
Maciej Maśliński - Gospodarka człowieka w ścisłym związku z przyrodą doliny Baryczy na przestrzeni wieków227
Jurij Czarnobaj, Mirosław Boruszczak - Doświadczenia Włodzimierza hrabiego Dzieduszyckiego a współczesne trendy komunikacji muzealnej241
Jerzy Gruszczyński - Komunikacja wizualna w terenach przyrodniczych, turystycznych i wartościowych krajobrazowo - między skutecznościa a estetyką255
Antonina Sebesta - Obecność ekoetyki w ideologii alpinizmu polskiego od J.G.Pawlikowskiego po współczesność273
Marek Czyż - Polemika J.G.Pawlikowskiego z Janem A. Szczepańskim na temat kształtu taternictwa i zadań prasy turystycznej285
Łukasz Lewkowicz - Działalność speleologiczna J.G.Pawlikowskiego309
Waldemar Wilgusz - Śladami J.G.Pawlikowskiego we Lwowie, Dublanach i Medyce329
Od Redaktorów334
Indeks335

z cyklu:
PRO MEMORIA
JERZY HARASYMOWICZ

(1913-1987)

Pod redakcją Bolesława Farona


Wydawca: COTG PTTK Kraków 2014Spis treści

Bolesław Faron - Od redaktora5
Stanisław Burkot - Wokół debiutu Jerzego Harasymowicza9
Stanisław Stabro - Jerzy Harasymowicz wobec tradycji25
Wojciech Ligęza - Miniatury Jerzego Harasymowicza49
Agnieszka Ogonowska - Słowo i obraz: próba rekonstrukcji portretu psychologicznego poety. Casus Jerzego Harasymowicza67
Bolesław Faron - Mecenas i przyjaciel. Kazimierz Wyka o poezji Jerzego Harasymowicza85
Jan Pieszczachowicz - Powrót wyobraźni103
Henryk Czubała - Jak powstaje poezja. Poetycki jazdy, wyboje i skretacze Harasymowicza119
Alicja Zemanek - Jerzy Harasymowicz w krakowskim Ogrodzie Botanicznym135
Jolanta Mazur-Fedak - Wyobraźnia Jerzego Harasymowicza - poety pogranicza kultur143
Barbara Guzik - Regionalizm a poezja Harasymowicza157
Barbara Głogowska-Gryziecka - Pejzaż sądecki w poezji Jerzego Harasymowicza171
Barbara Bałuc - Drogami i bezdrożami państwa muszyńskiego z Jerzy Harasymowiczem191
Ihor Kałynieć - Motywy ukraińskie w twórczości Jerzego Harasymowicza Bodxcem do tłumaczenia jego poezji na język ukraiński211
Aloiz Woldan - Jerzy Harasymowicz w kontekście ukraińskim - Bohdan Igor Antonycz i Ihor Kałynieć219
Natalia Stupko - Jerzy Harasymowicz i Czesław Miłosz (na podstawie pewnego rękopisu Harasymowicza)233
Ladislav Volko - Poetyckie reminiscencje słowackie w twórczości Jerzego Harasymowicza239
Józef Baran - Jerzy Przeobrażeński (wspomnienie)251
Jan Zdzisław Brudnicki - Wspomnienie o Jerzym Harasymowiczu261
Agnieszka Lipińska - Bieszczadzkim szlakiem Jerzego Harasymowicza269
Andrzej Szczepek - Harasymiada w Komańczy283
Joanna Grzeszczuk, Krystyna Kasprzyk - Jerzy Harasymowicz (1933-1999): bibliografia289
Summary357
Indeks nazwisk363

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 24

Kultura ludowa Górali Pienińskich
pod redakcją
Katarzyny Ceklarz
i Urszuli Janickiej-KrzywdyWydawca: COTG PTTK Kraków 2014Spis treści

Piotr Dąbrowski - Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Pienińskich ... .........5
Justyna Masłowiec - Górale Pienińscy jako grupa etnograficzna ......29
Maciej Wawrzczak, Barbara A. Węglarz - Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa ......45
Krzysztof Karwowski, Krzysztof Koper, Maciej Wawrzczak - Tradycyjne użytkowanie lasu w Pieninach i okolicy ..................71
Anna Woźny - Tradycje pasterskie ..................111
Krystyna Reinfuss-Janusz - Pożywienie .........143
Katarzyna Ceklarz - Flisactwo i rybołówstwo .......173
Zbigniew Moździerz - Budownictwo ludowe ....227
Andrzej Siwek - Architektura sakralna ..................247
Katarzyna Ceklarz - Rzemiosło i sztuka ..........279
Barbara A. Węglarz - Strój ........353
Izabela Okręglicka - Medycyna ludowa .........389
Anna Grochal - Obrzędy doroczne ..................417
Justyna Masłowiec - Obrzędy rodzinne .................. 457
Karolina Kolanowska - Demonologia i czary ....491
Justyna Cząstka-Kłapyta - Folklor muzyczny ....507
Zbigniew Moździerz - Muzealnictwo ........531
Justyna Masłowiec - Górale Pienińscy w piśmiennictwie ..............561

z cyklu:
PRO MEMORIATADEUSZ STAICH

(1913-1987)

Pod redakcją Wiesława A. WójcikaWydawca: COTG PTTK Kraków 2014Spis treści

Wiesław A. Wójcik - Słowo wstępne5
Wiesław A. Wójcik - Tadeusz Staich. Zarys biografii9
Jacek Kolbuszewski - Uwagi o literackiej twórczości Tadeusza Staicha59
Pola Kuleczka - „Chrzest i umieranie to twoja niedziela" czyli motyw śmierci w twórczości Tadeusza Staicha91
Maria Jazowska-Gumulska - Dorobek edytorski Tadeusza Staicha111
Zofia Stojakowska-Staichowa - Postscriptum do „Ostatniego listu"129
Zofia Stojakowska-Staichowa - Postscriptum nr 2149
Zofia Stojakowska-Staichowa - Postscriptum nr 3171
Józef Borzyszkowski - „Tajemnice pamięci" - Tadeusz Staich - Sługa Słowa i Ludzi - nie tylko Podhala177
Grażyna Herzig-Wolska - „Podhale To słowo o pięciu ramionach. Pod Tatr gontami spełnione amoroso"
(o Tadeuszu Staichu)
197
Franciszek Bachleda Księdzularz – Mój paidagogos (impresje)207
Mieczysław Mantyka - Prezes klubu, patron konkursu217
Ks. Józef Tischner - Sługa Słowa221
Włodzimierz Wnuk - Zmarł Tadeusz Staich225
Zbigniew Bochenek - Wesele w podziemnym Krakowie229
Ryszard M. Remiszewski - Krótkie „Życie Zakopanego"235
Tadeusz Z. Bednarski - W pochyleniu nad źródłem239
Roman Hennel - Tatrom i Podhalu oddany245
Maria Czaplińska - Tadeusz Staich w moich wspomnieniach249
Teresa Biedulska - Wspomnienia o Tadeuszu Staichu259
Hanna Wyszkowska - Staichowe kontakty z Lublinem263
Władysław Sosna - Okruchy wspomnień z Tadeuszem Staichem w tle269
Ks. Antoni Bednarz - Tadeusz Staich277
Apoloniusz Rajwa - Tadeusz Staich - takiego zapamiętałem279
Irena Rubinowska - Wspomnienie283
Stanisława Strachanowska - O mojej przyjaźni
z Tadeuszem Staichem
287
Kazimierz Strachanowski - „Siedemdziesięciolatek".
W roli tytułowej Tadeusz Staich. Powinien zaprosić na „litworówkę"
291
Stanisława Teresa Konstanty - * * *295
Małgorzata Karpiel - Moje spotkania z Tadeuszem Staichem297
Grażyna (Witek) Syrzistie - Moje wspomnienie
o Tadeuszu Staichu
301
TADEUSZ STAICH - Inedita i przedruki
O sobie305
Moje wspomnienia wojenne307
Studium Słowa321
Ludzie mojego życia325
Moje impresje do obrazów Artura Stachowskiego
z pleneru orawskiego w 1985 r. w Zubrzycy
345
Moje impresje do obrazów Ryszarda Kuliga z pleneru orawskiego w 1985 r. w Zubrzycy349
Kolorem, powietrzem351
xxx353
Ziemia (nowela filmowa)361
Do Nałęczowa381
O pracy przewodnika (fragmenty)385
Indeks nazwisk395

z cyklu:
Reprinty

PAMIETNIK
TOWARZYSTWA
TATRZAŃSKIEGO
TOM IX
ROK 1884Wydawca: COTG PTTK Kraków 2013Spis treści

I. Dział sprawozdawczy:
A. Wydział Towarzystwa TatrzańskiegoI
B. Oddział StanisławowskiXII
C. Oddział CzarnohorskiXIV
D. Oddział LwowskiXVI
Skład Towarzystwa Tatrzańskiego
Oddział StanisławowskiXII
Oddział KołomyjskiXIV
Oddział LwowskiXVI
II. Dział naukowy i turystyczny: 
1. Walery Eljasz. Onazwie Morskiego Oka w Tatrzach ....1
2. Agaton Giller.Krzyż w Kościeliskiej Dolinie12
3. Walery Eljasz. Z nad jezior w Tatrzach23
4. Dr R.Z. Wycieczka geologiczna do Tatr36
5. Antoni Kocyan. Ptaki spostrzegane po stronie północnej Tatr50
6. Uroczystość poświęcenia Szkoły snycerstwa w Zakopanem71
7. Dr. Daniel Wierzbicki.Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych staraniem Tow. Tatrzańskiego w r. 188381

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 23

Kultura ludowa Górali Zagórzańskich
pod redakcją
Urszuli Janickiej-KrzywdyWydawca: COTG PTTK Kraków 2013Spis treści

Jan Ceklarz - Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Zagórzańskich .......5
Dorota Majerczak - Górale Zagórzańscy jako grupa etnograficzna ... .........27
Snna Woźny - Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa..35
Ewa Starauchmann - Tradycyjne użytkowanie lasu 77
Katarzyna Ceklarz - Tradycje pasterskie ..... 97
Marek Grabski - Budownictwo drewniane .......135
Marek Grabski - Budownictwo drewniane .........93
Mirosław Holewiński - Architektura sakralna .............151
Katarzyna Ceklarz - Rzemiosło i sztuka .........183
Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka - Strój ...233
Krystyna Reinfuss-Janusz - Pożywienie ..........255
Katarzyna Ceklarz - Medycyna ludowa ........279
Dorota Majerczak - Obrzędy doroczne .........311
Dorota Majerczak - Obrzędy rodzinne ..................349
Karolina Kolanowska - Demonologia i czary ... 379
Katarzyna Ceklarz - Muzealnictwo ....311
Piotr Lulek - Muzyka i taniec ..................409
Justyna Masłowiec - Górale Zagórzańscy w piśmiennictwie ..443


Powiat
Wielicki


autor:
Julian RachwałWydawca: COTG PTTK Kraków 2012Publikacja finansowana ze środków Powiatu Wielickiego

Jak korzystać z przewodnika? 5
Wycieczka osobista autora 7
Portret własny powiatu wielickiego11
Pejzaże z natury17
Niepołomice i Wieliczka po królewsku31
Zaglądanie przez szyby93
Sielsko choć nie zawsze anielsko119
Wokł Biskupic, Gdowa i Kłaja139
Spotkajmy się na szlaku165
Z pasją i aktywnie191
Śladem pielgrzymów195
Kalendarz powiatu209
Słownik powiatowych i innych przypomnień 219
Informator turystyczny231
Skorowidz nazwisk i pojęć geograficzno-historycznych247
Bibliografia261


Mijające
krajobrazy Polski
Eseje
o Krakowie


pod red. Józefa Partyki


Wydawca: COTG PTTK Kraków 2011

Józef Partyka: Od redakcji7
Wojciech Kosiński: Piękno krakowskich krajobrazów - przeszłość, teraźniejszość, perspektywy . . .9
Joanna Pociask-Karteczka: Płynie Wisła płynie61
Maria Baścik: Źródła i zdroje w krajobrazie Krakowa . .101
Franciszek Ziejka: Tu wszystko jest Polską... (O roli Krakowa w życiu duchowym Polaków w wieku XIX). . 121
Michał Rożek: Lapides vivi. Kraków zwornikiem dziejów ojczystych . . .149
Stanisław Dziedzic: Cracovia sacra. W kręgu kultury duchowej Krakowa (wybrane zagadnienia). . . 157
Leszek Długosz: Na Krupniczej w domu u literatów, ten czas . . .219
Zbigniew Sudolski: Kraków Wincentego Pola223
Piotr Boroń: Kraków - refleksje w rocznice lokacji . . .239
Karolina Grodziska: Dzieje swojej ziemi na grobow-cach czytaj. O obyczaju zwiedzania krakowskich grobów i cmentarzy . . .247
Janusz Zdebski: Zaproszenie do Nowej Huty . . .257
Jarosław Żółciak: Uwagi o Podgórzu. W 225. rocznicę nadania odrębnych praw miejskich . . .267
Informacje o autorach . . . 287

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 22

Prawne aspekty bezpieczeństwa
w górach
- turystyka, rekreacja, sport
Wydawca:
COTG PTTK
Kraków 2013

Jerzy Kapłon
Przedmowa . . . . . . . .
11
Piotr Cybula
Wprowadzenie . . . . . . . .
13
Leszek F. Korzeniowski
Nauki o bezpieczeństwie - wprowadzenie do problematyki . . . . . . . .
15
Ireneusz C. Kamiński
Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej - uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji . . . . . . . .
31
Paweł Czubik
Pomoc konsularna w razie wypadków w górach turystów poza granicami RP . . . . . . . .
42
Krzysztof Felchner
Jak poruszać się po "mapach" przepisów dotyczących map (prawo autorskie, o dostępie do informacji publicznej, o infrastrukturze informacji przestrzennej, geodezyjne i kartograficzne)? . . . . . . . .
55
Jerzy Gospodarek
Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich . . .
71
Dominik Wolski
Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie . . . . . . . .
87
Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski
Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach narodowych? . . . . . . . . . .
111
Mikołaj Bielański, Piotr Cybula, Szymon Ziobrowski
Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne . .
122
Marek Porzycki, Olena Sharvan
Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu - czy wskazane jest zaostrzenie przepisów? . . . . . . . .
137
Jerzy Raciborski
Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich . . . . . . . .
159
Michał Biliński
Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług
177
Piotr Łebek
Granice odpowiedzialności cywilnej organizatorów stoków narciarskich . . . . . . . .
189
Łukasz Cora
W kwestii tzw. zakazu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu (wybrane aspekty materialno-procesowe zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich) . . . . .
203
Wojciech Robaczyński
Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza . . . . . .
214
Jolanta Zatorska
Odpowiedzialność cywilna osób uprawiających sporty wysokogórskie we Francji . . . . . . . .
228
Małgorzata Serwach
Ubezpieczenia związane z turystyką górską . . . . .
241
Mariusz Załucki
Problem ryzykownych i długotrwałych wypraw górskich a prawo rodzinne i spadkowe . . . . . . . .
259
Sabina Owsianowska
Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej)
272
Michał Kućka
Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
282
Informacje o autorach . . . . . . . .294


Kaukaskie ścieżki CHEWSURETIA
oraz krótki opis
wschodniej Gruzji


praca zbiorowaWydawca:
COTG PTTK
Kraków 2013


Gia Lapauri
Wschodnia Gruzja
Gruzja i Gruzini. Prapoczątki. Głosy z przeszłości. Przyroda. Gruzińska kuchnia. Kraina wina. Tbilisi. Okolice Tbilisi. Kachetia. Parki Narodowe. Gruzińska Droga Wojenna . . . . .
5
Arczil Kikodze, Amiran Arabuli, Szota Arabuli
Chewsurowie
Chewsuretia. Historia Chewsurów. Chewsurscy wojownicy. Ciche-koszkebi - chewsurskie twierdze. Rolnictwo. Medycyna ludowa. Ubiór. Rękodzieło. Scorproba. Małżeństwa i wesele. Rytuały żałobne. Poezja. Wierzenia. . . . . .
65
Arczil Kikodze, Szamil Szetekauri
Przyroda
Krajobraz Pszaw-Chewsuretii. Klimat. Flora i wegetacja. Fauna Pszaw-Chewsuretii . . . . .
109
Zurab Czinczarauli
Turystyka
Oferta turystyczna Pszaw-Chewsuretii. Opis szlaków turystycznych . . . . .
131

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.


z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 21


MÓJ GOPR

Adam JurczakiewiczWydawca:
COTG PTTK
Kraków 2013

Spis treści

Wstęp . . . . . 5
Moja droga do GOPR . . . . . 7
Lawina . . . . . 16
Jak budował się GOPR . . . . . 22
Instruktorzy GOPR . . . . . 25
"Bambus" . . . . . 29
Śmigłowiec SM-1 . . . . . 31
Żelazna kurtyna . . . . . 34
IKAR-CISA . . . . . 37
Zimowy raj d narciarski . . . . . 52
Rajd Tatrzański . . . . . 55
Turbacz . . . . . 58
Pieniny . . . . . 63
Generały . . . . . 67
Rogi . . . . . 71
Luboń . . . . . 74
Wyprawa po księdza . . . . . 78
Śnieżnica . . . . . 81
Katastrofa samolotu "Morawa" . . . . . 85
Aschenbach . . . . . 87
Dobry interes . . . . . 90
Kryta żabka . . . . . 95
Na ropie . . . . . 101
Medzinarodné preteky . . . . . 105
Stulecie ratownictwa w Tatrach . . . . . 109
Kaplica pod Turbaczem . . . . . 111
Tablica pamięci . . . . . 113
Klub Seniora . . . . . 113
Biografia autora . . . . . 118

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 20

Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy
Zarys dziejów

Jerzy Kapłon

Wydawca: COTG PTTK Kraków 2012

Autor monografii na 99 stronach przedstawił na podstawie dokumentów i archiwaliów historię Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy. Książka, jak zwykle, edytorsko wydana jest bardzo starannie, zawiera wiele fotografii dokumentów związanych z powstaniem i działaniem Towarzystwa. Zamieszczono również sporo archiwalnych zdjęć z przeprowadzonych przez Towarzystwo wycieczek oraz obiektów turystycznych powstałych z inicjatywy Towarzystwa.
Książka zawiera indeks nazwisk.

z cyklu:
Reprinty

PAMIETNIK
TOWARZYSTWA
TATRZAŃSKIEGO
TOM VIII
ROK 1883Wydawca: COTG PTTK Kraków 2013Spis treści

I. Dział sprawozdawczy:
Wydział Towarzystwa TatrzańskiegoI
Oddział StanisławowskiXXXIV
Oddział KołomyjskiXXXVI
Oddział LwowskiXXXIX
II. Dział naukowy i turystyczny: 
1. Dr. J. K. Opisanie gór Karpackich albo Tatrów w których się znajdują. skarby, kruszce i drogie kamienie. Z rękopisu 18 wieku ....1
2. Dr. A. Wierzejski. Tatry w okresie lodowym ....9
3. Karol Buls. Z Tatr ....30
4. Bronisław Gustawicz. Pomiary tatrzańskie. Część I ....40
5. Aleksander Zientarski. Wyziewowa jama w Tatrach .... 91
6. Dr. Karol Olszewski. Eozbiór chemiczny wody tatrzańskiej ....93
7. Dr. A. Wierzejski. Zarys fauny stawów tatrzańskich. .....95
8. Dr. Wenanty Piasecki. Dzieje zakładu wodoleczniezego w Zakopanem .....124
9. Emeryk Turczyński. Wycieczka na Sywulę i Wysoką .....137
10. Uroczystość poświęcenia dworu tatrzańskiego w Zakopanem ....158
11. Leopold Świerz. Statystyka Towarzystw alpejskich .....159
12. Dr. Daniel Wierzbicki. Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych staraniem Tow. Tatrz. w r. 1882.......160

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 19

Kultura ludowa Górali Spiskich
pod redakcją
Urszuli Janickiej-KrzywdyWydawca: COTG PTTK Kraków 2012Spis treści

Przedmowa ..................5
Piotr Krzywda - Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Spiskich ... .........7
Jerzy M. Roszkowski - Z historycznej i etniczno-kulturowej problematyki Niemców spiskich ......35
Wojciech Dudziak - Społeczność Spiszaków ......45
Marian Długosz - Gospodarka ..................51
Anna Woźny - Pasterstwo i gospodarka hodowlana ..................65
Marek Grabski - Budownictwo drewniane .........93
Marek Grabski - Architektura sakralna .............109
Katarzyna Ceklarz - Rzemiosło, przemysł i sztuka ludowa ..................145
Justyna Masłowiec - Strój ..................173
Krystyna Reinfuss-Janusz - Pożywienie ..........189
Elżbieta Łukuś - Medycyna ludowa Spisza ........215
Justyna Masłowiec - Obrzędy doroczne .........245
Anna Grochal - Obrzędy rodzinne ..................269
Karolina Kolanowska - Demonologia .................. 299
Adam Bartosz - Spiski krajobraz z Cyganami ....311
Bożena Lewandowska - Muzyka Zamagurza Spiskiego ..................331
Zbigniew Moździerz - Muzea na polskim Spiszu ..341
Katarzyna Słabosz-Palacz - Górale Spiscy w piśmiennictwie. Przegląd ważniejszych - pozycji - wskazówki bibliograficzne ..................365

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 18

Babcyne korole
Z etnografii południowej Polski

Katarzyna Ceklarz
pod redakcją
Urszuli Janickiej-Krzywdy
Wydawca: COTG PTTK Kraków 2012Spis treści

Od autorki ..................5
Wprowadzenie ..................7
Grupy etnograficzne i ich charakterystyka ........11
Grupy etnograficzne Górali Polskich .........13
Górale Babiogórscy ..................13
Górale Orawscy ..................18
Górale Pienińscy ..................26
Górale Podhalańscy ..................32
Górale Sądeccy ..................48
Górale Spiscy ..................51
Górale Śląscy ..................57
Górale Żywieccy ..................60
Kliszczacy ..................63
Zagórzanie ..................68
Grupy etnograficzne Górali Ruskich ..................73
Bojkowie .................. 73
Łemkowie ..................76
Rusini Szlachtowscy ..................81
Grupy etnograficzne niegóralskie ..................87
Krakowiacy Wschodni ..................87
Krakowiacy Zachodni ..................89
Lachy Limanowskie ..................93
Lachy Myślenickie ..................96
Lachy od Dobrej ..................97
Lachy Sądeckie ..................99
Lachy Szczyrzyckie ..................103
Pogórzanie ..................106
Cyganie (Romowie) ..................111
Podstawowe zagadnienia z etnografii ...115
Zbieractwo ..................117
Łowiectwo ..................117
Pasterstwo .................. 118
Pozyskiwanie drewna .................. 125
Typy wsi ..................126
Budownictwo .................. 127
Strój ludowy ..................133
Obrzędy i zwyczaje doroczne ..................135
Obrzędy i zwyczaje rodzinne ..................142
Demonologia ludowa ..................148
Medycyna ludowa .................. 152
Zbójnictwo ..................156
Obco brzmiące nazwy w górach ..................160
Najpopularniejsze szlaki tradycji ludowych ...161
Pieśni i przyśpiewki ..................163
Najważniejsze muzea etnograficzne i izby regionalne ..................173
Osobisty zestaw publikacji, które polecam ...183
Bibliografia ..................185

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 17


Szlaki turystyczne
a prawo -
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

pod redakcją
Piotra CybuliWydawca: COTG PTTK Kraków 2012Spis treści
Piotr Cybula: Wprowadzenie .....9
Jerzy Gospodarek: Cele i zakres projektowanej ustawy o szlakach turystycznych .....11
Jerzy Kapłon: Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskich .....25
Marta Miller: Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznych .....44
Dominik Wolski: W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach .....59
Armin Mikos von Rohrscheidt: Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych - balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemów73
Jolanta Zatorska: Status prawny szlaków turystycznych we Francji .....95
Jacek Szwaja: Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne) .....109
Janusz Długopolski: Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych .....128
Krzysztof Sondel: Problematyka utrzymania systemu szlaków turystycznych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda .....138
Wojciech Robaczyński: Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznych .....148
Mariusz Załucki: Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznego .....162
Wojciech Górowski: Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznych .....180Skitouring
w Tatrach Polskich

Wojciech Szatkowski

Wydawnictwo niedostępne
w sprzedaży

Wydawca: COTG PTTK Kraków 2012

Spis treści

Czym jest narciarstwo wysokogórskie..........
5
Szlaki narciarskie w okolicach Doliny Chochołowskiej.......... 15
Szlaki narciarskie Doliny Kościeliskej, Lejowej, Miętusiej, Małej Łąki..........47
Okolice Doliny Bystrej, Hali Kondratowej i Giewontu..........77
Szlaki narciarskie w okolicach Hali Gąsienicowej..........111
Szlaki narciarskie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i Dolinie Roztoki..........141
Okolice Morskiego Oka i Doliny za Mnichem..........173
Ludzie ski-alpinizmu..........195
O autorze..........205
Najważniejsza bibliografia..........211

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013
ŹRÓDŁA BIJĄ
W TATRACH


Pod redakcją Wiesława A. Wójcika

Album niedostępny
w sprzedaży

Wydawca: COTG PTTK Kraków 2012

Spis treści

Centralna Biblioteka Górska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie..........
5
Początki turystyki.......... 13
Turystyczne udostępnianie Tatr..........33
Przewodnictwo..........47
Z dziejów polskiego taternictwa..........55
Początki narciarstwa..........67
Ratownictwo po polskiej stronie Tatr..........77
Z dziejów ochrony przyrody w Tatrach Polskich..........85
Kompania Wysokogórska Wojska Polskiego..........95
Górska Odznaka Turystyczna..........103

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013Mijające krajobrazy Polski
Małopolska


pod red. Józefa Partyki
Wydawca: COTG PTTK Kraków 2011


Spis rozdziałów

Józef Partyka: Mijające krajobrazy Polski. Wprowadzenie..........
6
Anna Medwecka-Kornaś: Krajobrazy roślinne i ich zmiany - koncepcje ogólne oraz wybrane przykłady: Las Wolski, Ojcowski Park Narodowy, Gorce z Gorczańskim Parkiem Narodowym.......... 13
Wojciech Kosiński: Od Tatr do Wawelu. Krajoznawstwo i krajobraz..........53
Marek Grabski: Mijające krajobrazy małopolskiej wsi - refleksje etnografa..........79
Andrzej Siwek: Kraków odwieczny, czy zmienny? Subiektywna gawęda konserwatorska..........97
Kaj Romeyko-Hurko: Zatopione krajobrazy doliny Dunajca w rejonie Czorsztyna..........115
Maria Rydlowa: Śladami krajobrazu Młodej Polski w życiu Lucjana Rydla..........139
Józef Partyka: Mijający krajobraz Doliny Prądnika w świetle dawnych widokówek..........151
Dominik Ziarkowski: Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale..........163
Anna Dobranowska-Filipczuk: "Elegia miasteczek żydowskich" w kartograficznym wydaniu..........173
Ewa Hajdasz: Kierunek Nowa Huta. Multimedialna ścieżka edukacyjna jako nowa metoda promocji lokalnego dziedzictwa..........183
Paweł Miśkowiec: Studenckie Bazy Namiotowe, czyli relikt socjalizmu w krajobrazie XXI wieku..........189
Małgorzata Fedas: Odkrywanie dziedzictwa miejsca - turystyka dla ciekawych świata..........195
Informacje o autorach..........201


Historia turystyki sudeckiej


Autor: Krzysztof R. Mazurski
Wydawca: COTG PTTK Kraków 2012


Spis rozdziałów
Wstęp...5
Rozdział 1
PRAPOCZATKI TURYSTYKI - OSWAJANIE GÓR
23
Rozdział 2
TURYSTYKA ŻYWIOŁOWA
67
Rozdział 3
EKSPLOZJA TURYSTYKI
133
Rozdział 4
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
203
Rozdział 5
WOJENNE INTERLUDIUM I
275
Rozdział 6
MIEDZY WOJNAMI
279
Rozdział 7
WOJENNE INTERLUDIUM II
365
Rozdział 8
SUDETY JUŻ POLSKIE
375
Rozdział 9
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
459
Rozdział 10
TRANSFORMACJA - WIELKIE ZMIANY
68
Rozdział 11
PO CZESKIEJ STRONIE
537
ZAKOŃCZENIE571
SUDECKI PANTEON573
WYKORZYSTANE MATERIAŁY591
SPIS TABEL619
SPIS ILUSTRACJI621
INDEKS OSOBOWY625
INDEKS TOPOGRAFICZNO-OBIEKTOWY673

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom VII

ROK 1882

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
Wyciąg z protokołu VIII. zwycz. Walnego Zgrom. Członków Tow. Tatrz. z dnia 6 lutego 1881 r. .....
I
Sprawozdanie porównawcze przychodów i rozchodów Tow. Tatrz. ............VIII
Oddział Stanisławowski (założony w roku 1876)XXXVII
Jaskinie gór naszych i wypadki osiągnięte z ich badań. Skreślił Gotfryd Ossowski .........54
Materyały do znajomości ciepłoty źródeł tatrzańskich zebrane w latach 1877 - 1881, przez Leopolda Świerza ................94

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 16Przewodnictwo turystyczne
w prawodawstwie polskim
i europejskim

Wydawca: COTG PTTK Kraków 2011


Spis treści
Jerzy Kapłon: Wstęp...7
Charles Lehman: Mountain Leaders in Europę: myths, truths and outlook...9
Międzynarodowi przewodnicy górscy - prawdy, mity i perspektywy...13
Hanna Zawistowska: Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie unijnym ... 18
Tourist guiding in the EU legislation ...36
Marian Bilaćić: Quo vadis European Tourist Guiding? ...38
Quo vadis europejskie przewodnictwo turystyczne? ... 40
Krzysztof Mikucki: Szkolenie kadry przewodnickiej w Polsce w świetle aktualnych przepisów ... 44
Training of licenced tourist guides in Poland under current regulations ... 50
Piotr Cybula: Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych ...52
Group leading by a mountain guide versus the problem of the safety matters under recent legislative changes ... 68
Ustawa o usługach turystycznych ...70
Rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ...107
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ...130

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 15Kultura ludowa
Górali Orawskich

Wydawca: COTG PTTK Kraków 2011


Spis treści
Przedmowa5
Piotr Krzywda: Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Orawskich...7
Urszula Janicka-Krzywda: Górale Orawscy jako grupa etnograficzna...41
Jerzy M. Roszkowski: Historyczno-kulturowy oraz szlachty górnoorawskiej w XVII-XX stuleciu...45
Marian Długosz: Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa ... 75
Józef Omylak: Gospodarka leśna ...89
Grzegorz Graff: Pasterstwo i gospodarka hodowlana ...103
Marek Grabski: Tradycyjne budownictwo ludowe ... 113
Marek Grabski: Architektura sakralna ... 139
Grzegorz graff: Rzemiosło i sztuka ludowa ... 173
Urszula Janicka-Krzywda: Strój orawski ...205
Krystyna Reinfuss-Janysz: Pozywienie ... 223
Ewelina Harańczyk: Medycyna ludowa ...245
Urszula Janicka-Krzywda: Obrzedy doroczne ...269
Anna Grochal: Obrzędy rodzinne ...303
Regina Kudzia: Demonologia ... 334
Bożena Lewandowska: Folklor muzyczny ... 347
Emilia Rutkowska: Ruch regionalny ... 367
Katarzyna Słabosz-Palacz: Górale Orawscy w piśmiennictwie. Przegląd ważniejszych pozycji - wskazówki bibliograficzne ... 387


Piotr Kłapyta


Panoramy górskie
GORCE
I BESKID SĄDECKI
zeszyt IIIWydawca: COTG PTTK Kraków 2011

Zeszyt zawiera:

19 panoram z Gorców (Potaczkowa, Jamne, Maciejowa, Turbacz, Jaworzyna Kamieniecka, Polana Cioski, Jaworzynka, Gorc, Lubań, Podjaworze, Wdżar)

17 panoram z Beskidu Sądeckiego (Bereśnik, Przehyba, Radziejowa, Niemcowa, Wielki Rogacz, Hala Łabowska, Wierchomla, Pusta Wielka, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa)

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 14Kultura ludowa w dolinie górnej Łososinyautor:
Edward WojtusiakWydawca: COTG PTTK Kraków 2011
Spis treści
Od redakcji ...5
Edward Wojtusiak - nota biograficzna (X.W.T.) ...7
Słowo wstępne ...11
KULTURA TECHNICZNA
Budownictwo ... 15
Rolnictwo ...20
Pasterstwo ...23
Rękodzielnictwo ... 26
Pożywienie ... 28
Stroje ... 30
KULTURA SPOŁECZNA
Obrzędy rodzinne ...41
Obrzędy doroczne ... 51
Zwyczaje gospodarskie ...67
Zwyczaje towarzyskie ...71
Zwyczaje prawne ...83
Więź sąsiedzka ...99
KULTURA UMYSŁOWA
Wiedza ... 102
Obyczaje ... 104
Wiara ... 121
Literatura ludowa ... 126
Sztuka ...143

Słownik ...145
Bibliografia ...149
Bibliografia dodatkowa ...153
Indeks nazw geograficznych ...154
Indeks nazw osobowych ...159

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 13


HUCULSZCZYZNA w badaniach młodych naukowców
Wydawca: COTG PTTK Kraków 2010
Spis treści
Mateusz Troll, Agata Warchalska: Przedmowa ...9
Mateusz Troll: Działalność młodych badaczy krakowskiego ośrodka geograficznego na Huculszczyźnie z perspektywy opiekuna naukowego ...13
Włodzimierz Witkowski: Architektura na Huculszczyźnie w badaniach koła naukowego studentów architektury oraz pracowników Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 1995–2010 ...41
Z badań młodych naukowców
Joanna Plenzler, Ewelina Mocior: Wybrane źródła Czarnohory – cechy fizykochemiczne i znaczenie dla człowieka ... 71
Tymoteusz Karcz, Marcin Stano: Zróżnicowanie form skałkowych w grzbietowych partiach Czarnohory w rejonie Munczela i Smotrycza (Karpaty Ukraińskie) ...91
Natalia Janczak, Agnieszka Nowak: Dobra chata to taka, z której nie widać innej. Tradycja huculska a stan obecny zagospodarowania przestrzennego Koszaryszcza (Czarnohora) ...113
Łukasz Quirini-Popławski: Schroniska turystyczne z elementami stylu huculskiego w Czarnohorze i Gorganach do 1939 r. ... 131
Zuzanna Adamska: Rola studenckich inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych huculskich budynków drewnianych ... 151
Anna Małgorzata Malawko: Grażda huculska w Słupikach pod Synyciami. Pomiary inwentaryzacyjne i charakterystyka zagrody ... 167
Paula Karbownik, Maja Mikina, Artur Królewicz: Huculskie cerkwie z ery drewna w czasach blachy i plastiku ...185
Marta Michałowicz, Michał Matysiak: Ikonostasy wybranych cerkwi typu huculskiego w rejonie Doliny i Rożniatowa na Ukrainie ... 201
Justyna Cząstka-Kłapyta: O uchwytnych zapożyczeniach i ich chronologii w tradycji muzycznej Hucułów ...213
Justyna Gorzkowicz: Traktat o wynaturzonej idei. Syrojidy Stanisława Vincenza ...231
Dariusz Dyląg: Rumuńskie organizacje turystyczne w Karpatach Wschodnich do wybuchu drugiej wojny światowwej. Przyczynek do historii karpackiej turystyki ...247
O wyprawach i obozach naukowych
Emilia Jakubowska, Mateusz Grabowski: XIII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie ... 259
Magdalena Kubiak: Wyprawy naukowe studentów architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna – instrukcja obsługi ... 277
Justyna Cygan, Natalia Janczak, Agnieszka Nowak: Tam szum Prutu, Czeremoszu… – czyli różne odcienie geografii fizycznej, przedwczesna zima i dziura w czasoprzestrzeni. Obóz naukowy "Czarnohora 2009" ... 291
Ewelina Mocior: W sercu Huculszczyzny. Obóz naukowy "Czarnohora 2010" ... 297
Agata Warchalska: Siedem widoków na Czarnohorę ...303
O AUTORACH ...313


Historia turystyki kolarskiej PTTK
1952 - 2010
w zarysie

Wydawca: COTG PTTK Kraków 2011

spis treści:

Wstęp5
55 lat minęło6
Takie były początki7
Przodownicy turystyki kolarskiej19
Członkowie honorowi PTTK - rowerzyści22
Honorowi przodownicy turystyki kolarskiej25
Kluby turystyki kolarskiej26
Konkursy, współzawodnictwo29
Turystyczni maratończycy33
Odznaki turystyki kolarskiej35
Filie Centralnego Referatu Weryfikacyjnego KOT46
Krótka charakterystyka odznak turystyki kolarskiej48
Autorzy odznak53
Zdobywcy KOT za Wytrwałość54
Znakowane szlaki rowerowe63
Promocja68
„Informator" - organ prasowy kolarzy PTTK73
Internet77
Ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kolarskiej79
Centralne zloty turystów kolarzy PTTK83
Zlotowa turystyka przygraniczna88
Cykliści internacjonaliści90
Pałeczka pozostała we Lwowie94
Zakończenie96
Homonim110
Kilka słów o autorze112
Spis tabel114
Spis rycin115
Historia turystyki kolarskiej PTTK okiem obiektywu117

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 12


KULTURA LUDOWA
GÓRALI BABIOGÓRSKICH
Wydawca: COTG PTTK Kraków 2010

spis treści:

Przedmowa
- Jerzy Kapłon
 
5
Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Babiogórskich
-Piotr Krzywda
7
Górale Babiogórscy jako grupa etnograficzna
- Urszula Janicka-Krzywda
23
Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa
- Magdalena Dolińska, Krystyna Reinfuss-Janusz
37
Tradycyjna eksploatacja lasu
- Urszula Janicka-Krzywda
47
Tradycje pasterskie
- Urszula Janicka=Krzywda
67
Budownictwo ludowa
- Marek Grabski
97
Architektura sakralna
- Marek Grabski
123
Sztuka i rzemiosło
- Grzegorz Graff
147
Strój
- Urszula Janicka-Krzywda
165
Pożywienie
- Krystyna Reinfuss-Janusz
185
Medycyna ludowa
- Ewelina Harańczyk
205
Obrzędy doroczne
- Urszula Janicka-Krzywda
255
Obrzędy rodzinne
- Urszula Janicka-Krzywda
295
Demonologia
- Regina Kudzia
325
Folklor muzyczny
- Bożena Lewandowska
335
Tradycje zbójnickie
- Urszula Janicka-Krzywda
347
Górale Babiogórscy w piśmiennictwie
- Przegląd ważniejszych pozycji
363

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom VI

ROK 1881

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
Sprawozdanie Oddziału Stanisławoskiego
VII
Skład Tow. Tatrz. w dniu 30 czerwca 1881 r.XII
Z Czarnohory do Alp Rodneńskich. Skreślił dr Hugo Zapałowicz24
Kozica, powiastka Jana Zacharyasiewicza113
Kilka słów o szkole snycerskiej w Zakopanem. Przez Leopolda Świerza128

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 10


WŁADYSŁAW KRYGOWSKI CZŁOWIEK GÓR
Materiały
z sympozjum 2008


Wydawca: COTG PTTK
Kraków 2010

spis treści:

Słowo wstępne
- Jerzy W. Gajewski
 
5
Od wydawcy
-Wiesław A. Wójcik
6
Władysława Krygowskiego życie dla gór
- Wiesław A. Wójcik
7
Wojenne losy Władysława Krygowskiego
- Wiesław Krygowski
41
Władysław Krygowski - między dawnymi i nowymi laty
- Jacek Kolbuszewski
55
O Władysławie Krygowskim w 10. rocznicę śmierci
- Marlena Niezgoda
73
Przewodnikopisarstwo Władysława Krygowskiego
- Iwona Dominek
89
Schroniska i szlaki górskie w poglądach Władysława Krygowskiego
- Jerzy W. Gajewski
117
Nagroda literacka im. Władysława Krygowskiego139
Ulica Władysława Krygowskiego w Krakowie
- Wiesław A. Wójcik
143
Uchwała nr 281/XVI/08 Zaezadu Głównego PTTK z dnia 13 września 2008 r. w sprawie nadania schronisku PTTK na Hali Kondratowej imienia Władysława Krygowskiego143
Humanista człowiek gór
- Jolanta Flach
147
Myśli nie tylko o górach i górskim wędrowaniu
- Władysław Krygowski
153
Indeks nazwisk159


Do książki dołączona jest płyta DVD
z nagranym wywiadem Władysława Krygowskiego

ENCYKLOPEDIA SCHRONISK TATRZAŃSKICH


Autor:
Janusz Konieczniak

Wydawca: COTG PTTK
Kraków 2010

spis treści:
Wstęp
13
Regulamin porządku w schroniskach TT18
Regulamin przebywających w obiektach turystycznych PTTK19
Skróty20
Opisy schronisk25
Schroniskowe miscellanea417
Wykaz czynnych schronisk tatrzańskich437
Literatura441
Indeks nazwisk476
Postscriptum495

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom V

ROK 1880

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
Statut Towarzystwa Tatrzańskiego
I
Budżet Tow. Tatrz. na rok 1880XV
Sprawozdanie Oddziału StanisławowskiegoXXVIII
Wyciąg z protokółu III ogólnego Zgrom. Kołomyjskiego Oddziału Tow. Tatrz. odbytego 28 grudnia 1879 r. i 11 styczniaXXI
Skład Tow. Tatrz. w dniu 30 czerwca 1880XXVII
O Burkucie i Jeziorach Czarnohorskich przez Leopolda Wajgla61

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 9

Gdy zachorujesz
w górach...

Autor: Paweł Podsiadło

Wydawca: COTG PTTK

Wstęp7
Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka9
Postępowanie z nieprzytomnym - podstawowe zabiegi ratujące życie31
Postępowanie wstępne w urazach19
Pierwsza pomoc w wybranych schorzeniach24
Hipotermia i przegrzanie31
Postępowanie z ofiarami wypadków lawinowych34
Odmorożenia36
Rażenie piorunem38
Problemy zdrowotne w górach wysokich40
Apteczka44
Piśmiennictwo46

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 8

Osiemdziesiąt lat zorganizowanej turystyki w Sanoku
Od PTT do PTTK

Autorzy: Jerzy Kapłon
i Krzysztof Prajzner


Wydawca: COTG PTTK

Wstęp7
Zarys historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Sanoku
- Jerzy Kapłon
11
Historia Oddziału PTTK w Sanoku
- Krzysztof Prajzner
31
Zasłużyli na naszą pamięć
- Krzysztof Prajzner
119
Indeks osób145

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 7

PTT i PTTK w Krynicy
w latach 1924 - 2009

Autor: Leszek Migrała

Wydawca: COTG PTTK

Przedmowa
- Stanisław Winter
5
PTT i PTTK w Krynicy w latach 1924 - 2009
- Leszek Migrała
9
Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału PTTK w Krynicy152
Indeks osób156

z cyklu:
  Wydawnictwa     sponsorowane


PO KRAKOWIE
I MAŁOPOLSCE
słownik krajoznawczy

Wydawca:
Oddział Krakowski PTTK
COTG PTTK

Wprowadzenie7
Rocznice, wydarzenia historyczne, zasłużone postacie25
Przewodnik tras terenowych61
Trasy przedzlotowe71
Trasy zlotowe107
Trasy na zakończenie zlotu141
Słownik krajoznawczy (230 haseł)157
[Rozmiar: 54177 bajtów]

z cyklu:
  Wydawnictwa     sponsorowane


TU WSZYSTKO JEST POLSKĄ
eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce

Wydawca:
Oddział Krakowski PTTK
COTG PTTK

Wprowadzenie7
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania krajoznawstwa13
Kraków i okolice - dziedzictwo kulturowe159
Kraków w życiu duchowym Polaków247
Krajoznawstwo - podstawy ideowe - teoria - praktyka339
Zasłużeni dla krajoznawstwa Małopolski389
[Rozmiar: 54177 bajtów]

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom IV

ROK 1879

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
Skład Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 25 maja 1879 r.
VII
Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego w StanisławowieXXIV
Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego w KołomyiXXIV
Wyciąg z protokółu V Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Tatrzańskiego odbytego dnia 5 maja 1878 roku w Sali Rady miejskiej w KrakowieXXXIII
Wyciąg z protokółu II nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tow. Tatrz. odbytego d. 22 września 1878 r. w gmnachu gimnazyalnym ś. Anny w KrakowieXXXIV
Protokół spisany z III nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Tow. Tatrz. odbytego 19 stycznia 1879 r. o godzinie 3 z południa w sali Muzeum techniczno-przemysłowgo w KrakowieXXXVI

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom III

Rok 1878

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
Znaczenie lasów zwłaszcza w górach i dla gór, skreślił Dr. Franciszek Czerny, prof. geografii przy Uniw. Jagiel., Członek Wydz. Tow. Tatrz.
1
Kilka słów o Jaszczurówce, jedynym znanym dotychczas zdroju ciepłym w kraju naszym, przez Dra Władysława Ściborowskiego20
Spis mchów zebranych i oznaczonych z wycieczek w Tatry w r. 1876, napisał Dr. Tytus Chałubiński28
Wycieczka w góry Sołotwińskie, przez Maryana Łomnickiego, prof. gimn., Członka Zarzadu Oddziału Tow. Tatrz. w Stanisławowie32
Wycieczka do Czeskiego w Tatrach, przez Walerego Eljasza49
Urycz. Wycieczka w góry Stryjskie, przez Dra. Stanisława Smolkę, prof. Uniw. Jag. i Członka Wydz. Tow. Tatrz.55

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom II

Rok 1877

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
Sprawozdanie Zarządu oddziałowego Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie
33
Wycieczki po Wschodnich Karpatach przez Józefa Dziędzielewicza40
Krzyzne przez Walerego Eljasza (wkładka - panorama z Krzyżnego)88
Wyniki sppostrzeżeń meteorologicznych robionych w Tatrach w roku 1876/77 obliczone i zestawione przez Dr. D. Wierzbickiego97
O przewodnikach tatrzańskiech przez Leopolda Świerza114
Skład Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 3 lipca 1877 roku118

z cyklu:
  Reprinty


PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Tom I

Rok 1876

Wydawca: COTG PTTK

między innymi:
StatutTowarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Krakowie
9
Regulamin obrad i czynności ogólnego zgromadzenia i wydziału Tow. tatrzańskiego15
Zestawienie przychodu i rozchodu funduszów Tow. tatrzańskiego33
Wycieczka na szczyt Gerlachu, przez X. J. Stolarczyka56
Hucuły, przez X. Sofrona Witwickiego73
Formacya geognostyczna Czarnohory i ważniejszych gór na Pokuciu86

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 6

LUBAŃ
Przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo
turystyczną przyszłością regionu

Materiały pokonferencyjne 2008

Wydawca: COTG PTTK

W centrum myślenia powinno być życie
- Zbigniew Mirek
7
Charakterystyka środowiska przyrodniczego Pasma Lubania w aspekcie planowanej inwestycji narciarskiej
- Eliza Płaczkowska, Piotr Kłapyta
13
Pasmo Lubania jako korytarz ekologiczny
- Izabela Kawecka
19
Chybiona inwestycja narciarska na górze Chełm nad Myślenicami a niezrealizowana koncepcja Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego
- Dariusz Dyląg
27
Alternatywne formy rozwoju turystycznego gminy
- Andrzej Cząstka
41
Wymogi prawne oraz udział społeczny w procesie inwestycyjnym zagospodarowania góry Lubań
- Radosław Ślusarczyk
47z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 4

Zimowa turystyka piesza w górach

autorzy: Władysław S. Lenkiewicz, Adam MarasekWydawca: COTG PTTK

Dlaczego chodzimy w zimie po górach?9
Przechadzka, wycieczka - formy wędrowania10
Górskie tereny wycieczkowe w zimie12
Klimat, warunki atmosferyczne i śniegowe21
Zimowy ubiór i ekwipunek turystyczny25
Gimnastyka, zaprawa przed sezonem
32
Technika chodzenia w terenach górskich w zimie34
Organizacja zimowej wycieczki pieszej w góry38
Orientacja w terenie45
Niebezpieczeństwa w zimowych wędrówkach pieszych47
Udzielanie pierwszej pomocy56
Turystyka, krajoznawstwo i ochrona przyrody60

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 3Huculi, Łemkowie, Bojkowie
Tradycja i współczesnośćStanisław Vincenz
- po stronie dialogu
Wydawca: COTG PTTK
Kraków 2008

HUCULI, ŁEMKOWIE, BOJKOWIE - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Czy Wołosi to Włosi?
- Jerzy Czajkowski
13
Huculszczyzna i ukraińskie Karpaty w kulturze polskiej dawniej i dziś
- Patrycja Trzeszczyńska
29
Muzyka huculska w kontekście międzykulturowym
- Ihor Macijewski
43
Rola skrzypiec w muzyce huculskiej
- Wiktoria Schmidt
65
Połoniny niesamowite (z demonologii Hucułów)
- Urszula Janicka-Krzywda
75
Współczesny obraz Bojka w oczach szlachty zagrodowej okolic Sambora
- Magdalenia Kwiecińska
93
Bojkowskie tradycje muzyczne i ich odrodzenie we współczesnej etnomuzykologii ukraińskiej
- Piotr Dahlig
101
Z badań nad łemkowskim folklorem muzycznym
- Bożena Lewandowska
113
Autoklasyfikacja repertuaru muzycznego przez rusnackich mieszkańców wsi Osturnia
- Justyna Cząstka-Kłapyta
123
STANISŁAW VINCENZ - PO STRONIE DIALOGU
Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mohoruk145
Listy Wasyłyny Czornysz do Ireny Vincenz161
Stanisław Vincenz w Krakowie
- Justyna Cząstka-Kłapyta, Piotr Kłapyta
123

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 2Karty z dziejów
rabczańskiej turystyki
80 lat Oddziału
PTT - PTTK w RabceWydawca: COTG PTTK
Kraków 2008

Dzieje Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Rabce
- Jerzy Kapłon
9
PTT tworzy Muzeum
- Katarzyna Ceklarz
53
Elfryda i Czesław Trybowscy
- Maria Olszowska
69
Ratownictwo w Rabce w strukturach PTT-PTTK
- Katarzyna Ceklarz
73
Koło Przewodnikow Beskidzkich i Terenowych rabczańskiego PTTK
- Katarzyna Ceklarz
87
Z działalności Oddziału PTTK w Rabce
- Katarzyna Ceklarz, Jan S. Ceklarz
105
Prezesi Oddziału PTT-PTTK w Rabce Zdroju113
Absolwenci kursów z rabczańskiego Koła Przewodników Beskidzkich114
Indeks nazw osobowych117

z cyklu:
Biblioteka Górska
COTG - tom 1Zarys dziejów
Oddziału PTT - PTTK w Bochni
1928 - 2008Wydawca: COTG PTTK
Kraków 2008

Zarys dziejów Oddziału PTT w Bochni
- Jerzy Kapłon
5
Zarys historii Oddziału PTTK w Bochni
- Ryszard Rozenbajgier
23
Czy wiesz, że...
- Wojciech Pałka
61
Szlaki turystyczne na Ziemi Bocheńskiej
- Wojciech Pałka
65
Składy Zarządów i dane statystyczne Oddziału PTTK73
Indeks nazwisk84

z cyklu:
wydawnictwa posympozjalne

WŁADYSŁAW KRYGOWSKI
człowiek gór

Sympozjum KTG ZG PTTK - 2008
Wydawca: COTG PTTK

Władysław Maria Antoni Krygowski (1906 - 1988)
- Adam Czarnowski
7
Władysław Krygowski. Bibliografia wydawnictw książkowych
- Wiesław A. Wójcik17
Nagroda literacka im. Władysława Krygowskiego28
Uchwała nr 281/XVI/08 ZG PTTK31

z cyklu:
Tatry. Sprawy i ludzie

W KRĘGU TATR

(2008)

autor: Wiesław Aleksander Wójcik

Wydawca: TPN

Tatrzańskie Studia Wiesława Aleksandra Wójcika
- Jacek Kolbuszewski
7
Legendowe Postacie Zakopiańskie
Ks. Józef Stolarczyk13
Czy Tytus Chałubiński brał udział w powstaniu węgierskim27
Z dziejów mitu o krzyżu na Gubałówce37
Tytus Chałubiński a Towarzystwo Tatrzańskie47
Czy Sabała był zbójnikiem?61
O udziale Sabały w powstaniu chochołowskim71
Witkiewicz i Sabała85
Dwaj Panowie S czyli Sienkiewicz i Sabała99
Mit i prawda o Sabałowej śmierci107
Czy Sabała był szlachcicem? Przyczynek do dziejów mitu szlachectwa pośród górali podhalańskich129
Przewodnik pierwszy z pierwszych ( Maciej Gąsienica Sieczka)135
Kiedy urodził się Szymon Tatar Starszy151
Z Dziejów piśmiennictwa tatrzańskiego
Jeszcze o "Ks. Wielkopolaninie" – prekursorze idei parku narodowego w Tatrach157
Z dziejów wydania "Sześciu dni w Tatrach" Tytusa Chałubińskiego171
"Zdrojowiska" – pierwsze czasopismo Towarzystwa Tatrzańskiego181
Początki przewodnikowej literatury taternickiej w Polsce193
Nota edytorska207
Wykaz ilustracji209
Indeks nazw i nazwisk211

Praca zbiorowa


HUCULSZCZYZNA
jej kultura i badacze

(2008)

autorzy: Jakub Borysiak, Jan Steszewski, Irina Dowhaliuk, Justyna Czastka-Kłapyta, Ihor Macijewski, Urszula Janicka-Krzywda, Zbigniew Libera, Grzegorz Graff, Hubert Ossadnik


Przedmowa5
Podziękowania7
Historia badań nad Huculszczyzną i muzyką huculską 9
Stanisław Mierczyński - rys życia, działalności, koncepcja i wartość pracy terenowej na Huculszczyźnie 29
Etnomuzyczne aspekty monografii Włodzimierza Szuchiewicza Huculszczyzną 39
Huculskie Rizdwo - przemiany folkloru muzycznego i obrzędowego 53
Huculska trembita 77
Magia z huculskich połonin 87
Fizjonomia i charakter Hucułów 119
Huculska kolekcja Heleny Dąbczańskiej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie - sylwetka kolekcjonerki 127
Pogranicze bojkowsko-huculskie na nieznanych zdjęciach Romana Reinfussa 137

Adam Łajczak

PILSKO I OKOLICE
(Beskid Żywiecki)

(2008)
Przedmowa9
Słowo wstępne11
Opisanie Pilska15
Środowisko przyrodnicze63
Zarys dziejów okolic Pilska95
Historia poznawania Pilska i eksploatacji zasobów przyrodniczych113
Tradycje kulturowe w rejonie Pilska147
Walory przyrodniczo-krajobrazowe Pilska i okolic156
Wybrane problemy z zakresu turystyki185
Skorowidz nazw geograficznych209
Raptularz pilszczański221
Ważniejsze pozycje literatury227
Wykaz omówionych map233

Piotr Kłapyta

Panoramy górskie
BESKID MAŁY
ŚREDNI I WYSPOWY
zeszyt II


(2007)
10 panoram z Beskidu Małego (Kiczora, Magurka Wilkowicka, Hrobacza Łąka, Żar, Gibasów Groń, Leskowiec, Gacowizna, Żurawnica)
16 panoram z Beskidu Średniego (Koskowa Góra, Parszywka, Groń, Myślenice, Chełm, Kudłacze, Lubomir, Podgródek, Dobczyce)
11 panoram z Beskidu Wyspowego (Luboń Wielki, Ćwilin, Łopień, Jasień, Mogielica, Miejska Góra, Salasz, Kamionna)

Piotr Kłapyta

Panoramy górskie
BESKID ŚLĄSKI
I ŻYWIECKI
zeszyt I


(2007)
14 panoram z Beskidu Śląskiego (Łysa Hora, Równica, Orłowa, Hala Jaworowa pod Kotarzem, Czantoria, Barania Góra, Skrzyczne, Klimczok, Ochodzita)
21 panoram z Beskidu Żywieckiego (Wielka Racza, Bendoszka Wielka, Wielka Rycerzowa, Hala Krawcula, Grojec, Hala Bacmańska, Pilsko, Jałowiec, Przełęcz Opaczne, Babia Góra, Jasna Góra)

Barbara Tessé

Myśleniczan portret własny
w starej fotografii


(2002)
Wstęp5
Zabory11
Legiony51
Okres międzywojenny65
Okupacja151
Po okupacji167
Bibliografia182
Indeks nazwisk183

Barbara Tessé
Jak nigdy w życiu

(2004)
Słowo wstępne5
Opowiadania
Jak nigdy w życiu9
Ciemne lico matki Anieli19
Druga młodość starej klamki23
Laska odrzucona daleko28
Miłość z herbem pająka34
Tolek39
Tajemnica szufladki47
Wszyscy odchodzą, nikt nie powraca60
Orzeł w srebrnej koronie ze staniolu64
Może to był maj, piękny maj67
Plotka70
Łaźnia, ale nie Majakowskiego71
Mistral77
Welon z trocin81
Reportaże
Lourdes95
Festiwale filmowe w Cannes105
W krainie bajek La Fontaine'a111
Ci ostatni co tak Poloneza wiodą117
Paryż, 14.12.1994 r.122
Karnawał Nicejski125