Wierchy - Oficyna Wydawnicza - Wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

KOMITET REDAKCYJNY:
Stefan W. Alexandrowicz, Jerzy W. Gajewski, Ewa Grzęda, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka (przewodnicząca), Jacek Potocki, Jacek Purchla, Mieczysław Rokosz, Ewa Roszkowska, Zdzisław J. Ryn, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski, Bogdan Zemanek
REDAKTOR NACZELNY:
Wiesław Aleksander Wójcik:   wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl
REDAKTOR TECHNICZNY:
Roman Zadora:   roman.zadora@cotg.pttk.pl
INFORMACJE DLA AUTORÓW
Redakcja zwraca się do wszystkich interesujących się zagadnieniami górskimi, przede wszystkim badaczy i turystów, o czynną współpracę i nadsyłanie artykułów oraz przyczynków i notatek z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii, ratownictwa, biografii ludzi gór, piśmiennictwa, kroniki zmarłych.
Chodzi nam o to, aby nasz doroczny przegląd spraw górskich w Polsce i na świecie był jak najpełniejszy i w jak najszerszym zakresie odzwierciedlał sprawy gór ( w aspekcie humanistycznym i przyrodniczym) w teraźniejszości i przeszłości. Ze szczególną prośbą zwracamy się do ludzi nauki z poszczególnych gałęzi wiedzy, aby zechcieli dzielić się z czytelnikami „Wierchów” wynikami swoich badań, jak również prezentować na łamach naszego rocznika najciekawsze publikacje dotyczące gór.
Będziemy wdzięczni wszystkim turystom i krajoznawcom za nadsyłanie do opublikowania korespondencji omawiającej bieżące wydarzenia, osobliwości przyrodnicze i kulturowe oraz przyczynki i postulaty odnoszące się do danego regionu gór.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Prosimy nadto wszystkich o nadsyłanie wydawnictw dotyczących gór celem recenzji oraz wzbogacenia zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

INFORMACJE TECHNICZNE

Adres redakcji: Redakcja „Wierchów”, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków,
telefon: 12 422 15 57, e-mail: wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl.

ISSN: 0137-6829

--- Wyszukiwanie w spisach treści ---       --- Oficyna Wydawnicza ---

Klikając w fotografię otwierasz spis treści numeru.


LATA 1923 - 1938
[t. 1, R. 1923][t. 2, R. 1924][t. 3, R. 1925]
[t. 4, R. 1926][t. 5, R. 1927][t. 6, R. 1928]
[t. 7, R. 1929][t. 8, R. 1930][t. 9, R. 1931]
[t. 10, R. 1932][t. 11, R. 1933][t. 12, R. 1934]
[t. 13, R. 1935][t. 14, R. 1936][t. 15, R. 1937]
[t. 16, R. 1938]W okresie międzywojennym w latach 1923 do 1939 ukazało się 16 roczników Wierchów. Pierwsze Wierchy po wojnie ukazały się w roku 1947
LATA 1947 - do dzisiaj
[t. 17, R. 1947][t. 18, R. 1948][t. 19, R. 1949]
[t. 20, R. 1950-51][t. 21, R. 1952][t. 22, R. 1953]
[t. 23, R. 1954][t. 24, R. 1955][t. 25, R. 1956]
[t. 26, R. 1957][t. 27, R. 1958][t. 28, R. 1959]
[t. 29, R. 1960][t. 30, R. 1961][t. 31, R. 1962]
[t. 32, R. 1963][t. 33, R. 1964][t. 34, R. 1965]
[t. 35, R. 1966][t. 36, R. 1967][t. 37, R. 1968]
[t. 38, R. 1969][t. 39, R. 1970][t. 40, R. 1971]
[t. 41, R. 1972][t. 42, R. 1973][t. 43, R. 1974]
[t. 44, R. 1975][t. 45, R. 1976][t. 46, R. 1977]
[t. 47, R. 1978][t. 48, R. 1979][t. 49, R. 1980]
[t. 50, R. 1981][t. 51, R. 1982][t. 52, R. 1983]
[t. 53, R. 1984][t. 54, R. 1985][t. 55, R. 1986]
[t. 56, R. 1987][t. 57, R. 1988-91][t. 58, R. 1992]
[t. 59, R. 1993][t. 60, R. 1994][t. 61, R. 1995]
[t. 62, R. 1996][t. 63, R. 1997][t. 64, R. 1998]
[t. 65, R. 1999][t. 66, R. 2000][t. 67, R. 2001]
[t. 68, R. 2002][t. 69, R. 2003][t. 70, R. 2004]
[t. 71, R. 2005][t. 72, R. 2006][t. 73, R. 2007]
[t. 74, R. 2008][t. 75, R. 2009][t. 76, R. 2010]
[t. 77, R. 2011][t. 78, R. 2012][t. 79, R. 2013]
[t. 80, R. 2014][t. 81, R. 2015][t. 82, R. 2016]