Spisska Magura
Repisko (1259) z:
– Osturňa przez: Kacvinska Polana 11/6
– Podspady 6/3
– Sedlo pod Prislopom (1081) 4/2
– Magurka (1198) 7/6
Magurka (1198) z:
– Ždiar 5/3
– Mala Frankova przez: dol. Frankovsky Potok 9/5
– Osturňa przez Osturnianske Jazero 10/6
– Osturňa przez Košiarec i Priehrštie (1009) 11/7
– Vel’ka Frankova przez: Polana (973) i Solisko (1123) 12/7
– Sedlo pod Prislopom (Przeł. Zdziarska) 6/5
Bukowina (1176) z:
– Rel’ov lub Hagy lub Hagy-Kehel SAD 11/6
– VeI’ka Frankova przez Furmanec (1040) 11/6
– Magurka(1198) 5/5
– Lendak przez dol. Rieka 11/7
– Bachledova Dolina SAD przez: Mala Polana (1134) 7/4
– Zdiar przez osadę Antosovsky Vrch 6/4
– Vyborna przez: Partizanska Hora (937) i Smrečiny (1157) 12/8
– Spišske Hanusovce przez Plašny Vrch (1041) i Furmanec (1040) 12/6
– Magurske Sedlo (949) przez Smrečiny 13/11
VeI’ka Frankova z:
– Osturna 7/8
– Spiskie Hanuszowce 5/4
Veterny Vrch (1101, 1112) z:
– Vyšne Ružbachy przez Gruň (1039) lub przez dol. Zalažny Potok 10/6
– Vyšne Ružbachy przez Zbojnicky Stol (1021) 13/8
– Kamienka przez kotę 897 13/8
– Straňany przez: Horbalova (1010) 10/6
– Velky Lipnik przez Čiertaz 11/6
– Toporecke Sedlo (802) 12/9
– Podolinec przez: Čuba (869) i Zbojnicky Stol 18/13
– Podolinec przez: Vyšne Ružbachy Kupele 19/14
Toporecke Sedlo (802) z:
– Magurske Sedlo (949) 2/3
– Velky Lipnik przez: dol. Soltysa i Riňava (1005) 16/12
– Velka Lesna przez: dol. Zadny Potok 7/5
Magurske Sedlo (949) z:
– Zalesie przez Hulok (1002) 8/6
– Lechnica przez Rigel (887) i Gerušiak (834) 19/14
– Spišske Hanušovce przez Končisty Vrch (987) 12/9
– Havka przez Gerušiak (834) 11/8
Sedlo pod Prislopom (Przeł. Zdziarska 1081) z:
– Ždiar 6/5
– Osturňa przez: dol. Bystra lub Bystry Vrch (991) 9/6
– Podspady 5/2

© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK