Weryfikacja

Odznakę turystyczną Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK,
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6,
tel. 12-422-28-40, poczta@cotg.pttk.pl,
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16;

Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach,
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29,
tel. 41 344 77 43, biuro@pttkkielce.pl,
biuro czynne: wtorek 10-18, środa – piątek 9-17.

Numery weryfikacyjne
W chwili przyznawania odznak GSŚ nie wpisujemy numeru weryfikacji, tylko co ok. dwa miesiące tworzymy dla każdego stopnia odznaki jedną listę zdobywców wg dat przyznania odznak, nadając kolejne numery weryfikacyjne. Turysta może sobie wpisać swój numer weryfikacyjny do książeczki GOT PTTK, gdy jego nazwisko pojawi się na aktualizowanej co ok. dwa miesiące liście zdobywców.


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK