Stowarzyszenie

BIP Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków
tel. (48) 12 422 28 40
fax (48) 12 429 15 06
e-mail: poczta [at] cotg.pttk.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Data formalnego utworzenia:

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 27.03.2002  

KRS: 0000100817
NIP 526-00-10-044
REGON: 007023010

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK