Odznaka KTG

 

Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK

 

Historia systemu odznak górskich
Krótka historia Górskiej Odznaki Turystycznej PTT – PTTK

 

Punktacja do GOT PTTK poza granicami Polski

 

WERYFIKACJA:

Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT PTTK przyznają następujące rodzaje GOT PTTK: „W góry”, popularną i małą oraz normy do odznaki „Za wytrwałość” (z wyjątkiem ostatnich norm)
Aktualny wykaz TRW GOT PTTK

Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków,
tel. 12-422-28-40, poczta@cotg.pttk.pl
– przyznaje wszystkie rodzaje i stopnie GOT PTTK, w szczególności duże GOT i GOT „za wytrwałość”

UWAGA! Turyści korzystający przy weryfikacji GOT PTTK z drogi pocztowej ponoszą koszty związane ze zwrotem zweryfikowanych książeczek GOT PTTK.

 

GDZIE KUPIĆ ZDOBYTE ODZNAKI?

Zdobyte odznaki GOT PTTK „W góry”, popularną, małe i duże nabywa się w oddziałach PTTK, za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK.

Wszystkie rodzaje odznak GOT PTTK można nabyć za okazaniem zweryfikowanej książeczki, osobiście, listownie lub mailowo (poczta@cotg.pttk.pl), w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków (tel. 12 422 28 40). Kasa czynna w godzinach 8.30-16.00. W czasie pandemii może być inaczej – proszę sprawdzać w aktualnościach COTG.

Zdobyte GOT PTTK: „W góry”, popularną i małe można kupić również przez sklep internetowym COTG.


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK