Szlak GSBW jest szlakiem okrężnym, zaczyna się i kończy w w Mszanie Dolnej.

Trasa główna GSBW:

MSZANA DOLNA /ul. Kolbego 17/ – Grunwald (513 m n.p.m.) – Wsołowa (624 m n.p.m.) – Czarny Dział (673 m n.p.m.) – Ćwilin (1072 m n.p.m.) – Jurków – Mogielica (1171 m n.p.m.) – Przełęcz Rydza Śmigłego (Chyszówki) – Łopień (951 m n.p.m.) –  Dobra – Śnieżnica (1006 m n.p.m.) –  Schronisko na Śnieżnicy – Kasina Wielka PKP – Porąbka – Pieninki Skrzydlańskie – Worecznik (560 m n.p.m.) – Skrzydlna – Przenosza – Ciecień (829 m n.p.m.) – Księża Góra (649 m n.p.m.) – Grodzisko (618 m n.p.m.) – Diabelski Kamień – Pogorzany – Szczyrzyc – Janowice – Jodłownik – Kostrza (725 m n.p.m.) – Zęzów (705 m n.p.m.) – Tymbark – Paproć (645 m n.p.m.) – Koszary – Walowa Góra – Pasierbiec – Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.) – Kamionna (802 m n.p.m.) – Żegocina – Łopusze Zach. (661 m n.p.m.) –  Rozdziele (Przełęcz Widoma) – Laskowa Góra (553 m n.p.m.) – Laskowa – Korab (727 m n.p.m.) – Sałasz (909 m n.p.m.) – Jaworz (921 m n.p.m.) – Babia Góra (728 m n.p.m.) – Skrzętla Rojówka– Kłodne– Męcina – Sałasz (909 m n.p.m.) – Łysa Góra (781 m n.p.m.) – Miejska Góra (716 m n.p.m.) – Limanowa – cmentarz wojenny nr 368 (Limanowa Jabłoniec) – Siekierczyna – Kuklacz (774 m n.p.m.) – Łyżka (807 m n.p.m.) – Pępówka (777 m n.p.m.) – Łukowica – Szkiełek (755 m n.p.m.) – Jeżowa Woda (895 m n.p.m.) – Ostra (925 m n.p.m.) – Cichoń (926 m n.p.m.) – Modyń (1028 m n.p.m.) – Zbludza – Kamienica – Zbludzkie Wierchy (820 m n.p.m.) – Szczawa – Szczawa Bukówka – Mały Krzysztonów (984 m n.p.m.) – Krzysztonów (1012 m n.p.m.) – Kutrzyca (1051 m n.p.m.) – Jasień (1062 m n.p.m.) – Kiczora (901 m n.p.m.) – Ostra (780 m n.p.m.) – Ogorzała (806 m n.p.m.) – Mszana Dolna – Adamczykowa (611 m n.p.m.) – Potaczkowa (746 m n.p.m.) – Grzebień (679 m n.p.m.) – Rabka-Zdrój – Polczakówka (Królewska Góra 588 m n.p.m.) – Rabka-Zaryte – Perć Borkowskiego – Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) – Przełęcz Glisne –Szczebel (976 m n.p.m.) – Kasinka Mała – Lubogoszcz – MSZANA DOLNA

zobacz mapkę

Punktacja do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK
Zdobywając Odznakę Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego
możesz zdobywać równocześnie GOT PTTK

Trasa główna:

Mszana Dolna – Ćwilin (ż) 16 10
Ćwilin – Jurków (n) 4 9
Jurków – Mogielica (n) 11 5
Mogielica – Przeł. Rydza Śmigłego (z) 4 10
Przeł. Rydza Śmigłego – Łopień (z) 6 3
Łopień – Dobra (z) 5 10
Dobra –Śnieżnica (z) 10 5
Śnieżnica – Schronisko na Śnieżnicy – Kasina Wielka PKP 3,9 km 0/430 m ↑ (n, z, bz) 4 8
Kasina Wielka PKP – Porąbka 4,5 km, 85 m ↑ (c, ż, c) 6 6
Porąbka – Worecznik – Skrzydlna 5,7 km 0/214 m ↑ (s) 6 8
Skrzydlna – Ciecień (c) 7 4
Ciecień – Księża Góra – Grodzisko (n) 6 8
Grodzisko – Szczyrzyc (s) 7 11
Szczyrzyc – Jodłownik – Kostrza (z) 13 9
Kostrza – Zęzów – Tymbark (z, s) 7 11
Tymbark – Paproć (z) 5 2
Paproć – Pasierbiec – Kamionna (n) 14 13
Kamionna   – Żegocina (ż) 4 8
Żegocina – Łopusze Zach. (z) 5 2
Łopusze Zach – Rozdziele (Przeł. Widoma) – Laskowa (n, s) 6 9
Laskowa – Korab – Sałasz (s) 13 7
Sałasz – Jaworz (n.) 3 3
Jaworz – Skrzętla Rojówka (n) 6 12
Skrzętla Rojówka– Kłodne– Męcina 3 km 0/280 m ↑ (ż) 3 6
Męcina – Sałasz 8,8 km 510/0 m ↑ (c, z) 14 9
Sałasz – Miejska Góra – Limanowa (n 6 12
Limanowa – cm. wojenny Limanowa Jabłoniec – Kuklacz – Łyżka (z) 14 10
Łyżka – Łukowica (z) 6 9
Łukowica – Szkiełek – Jeżowa Woda 9,6 km 455/0 m ↑ (z) 15 10
Jeżowa Woda – Przeł. między Cichoniem i Ostrą 1,7 km 0/114 m ↑ (z) 2 3
Przeł. między Cichoniem i Ostrą – Modyń (s) 3 6
Modyń – Kamienica (n) 6 12
Kamienica – Zbludzkie Wierchy– Szczawa 9,1 km 368/310 m ↑ (c) 13 12
Szczawa – Szczawa Bukówka (n) 4 4
Szczawa Bukówka – Przeł. Przysłopek 3,8 km 310/0 m ↑ (n) 7 4
Przeł. Przysłopek – Krzystonów – Polana Wały 1,9 km 130/0 m ↑ (ż) 3 2
Polana Wały – Jasień (ż) 3 1
Jasień – Ostra (z) 8 11
Ostra – Mszana Dolna (z) 6 10
Mszana Dolna – Adamczykowa – Potaczkowa (s) 11 7
Potaczkowa – Grzebień – Rabka-Zdrój 10,5 km 220/300 m ↑ (s) 13 14
Rabka-Zdrój – Przeł. pod Grzebieniem – Rabka-Zaryte (n) 6 7
Rabka-Zaryte – Perć Borkowskiego – Luboń Wielki (ż) 10 5
Luboń Wielki – Przeł. Glisne (c) 2 6
Przeł. Glisne – Szczebel (z) 6 3
Szczebel – Kasinka Mała (s) 5 11
Kasinka Mała – Lubogoszcz (s, c) 12 6
Lubogoszcz – Mszana Dolna (z) 5 11
RAZEM: 354 361

c – szlak czerwony
z – szlak zielony
n – szlak niebieski
ż – szlak żółty
s – szlak czarny
z – bez znaków

 

Trasy boczne (łączniki):

Tokarnia – Urbania Góra ( 671 m n.p.m.) – Zębolowa ( 855 m n.p.m.) – Lubień – Patryja (763 m n.p.m.) – Lubomir (904 m n.p.m.) ­ Wiśniowa – Ciecień (829 m n.p.m.) 44/41 pkt

Pcim – Kudłacze – Łysina (891 m n.p.m.) – Lubomir ( 904 m n.p.m.) – Wiśniowa – Ciecień (829 m n.p.m.) 32/28 pkt

Słopnice – Mogielica (1171 m n.p.m.) 9,8 km 630 m ↑ 16/10 pkt

Raciechowice – Grodzisko (618 m n.p.m.) 4/3 pkt

Łącko – Modyń ( 1028 m n.p.m.) 16/10 pkt

Znamirowice – Przełęcz Justa (2,9 km 630 m ↑ – 16 pkt) – Jodłowiec Wielki (482 m n.p.m.) – Skrzętla Rojówka

 

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK