Odznaka srebrna przyznawana za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego, minimum 180 punktów GOT PTTK.

Odznaka złota przyznawana za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego

Odznaka diamentowa przyznawana za przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie jednej wycieczki trwającej najwyżej 16 dni


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK