WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Awaryjny fundusz na prace znakarskie

30 czerwca 2021

Od tego sezonu PTTK dysponuje funduszem awaryjnym na usuwanie problemów i szkód na szlakach. Zarządzanie tym funduszem powierzono Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej w Krakowie. Są to dodatkowe środki z budżetu PTTK na prace znakarskie, które są niezbędne do wykonania w szybkim terminie.

Środki mogą być przyznane na:
– awaryjne przeznakowanie szlaków, na których występują problemy własnościowe, przy zmianie ich przebiegu
– odnowienie odcinków szlaków, na których oznakowanie uległo nagłemu zniszczeniu poprzez wycinkę, wandalizm, wiatrołomy itp.
– oznaczenie nowych odcinków szlaków, na których powstały miejsca niebezpieczne dla turystów np. poprzez prowadzenie prac budowlanych i zaistniałą w związku z tym koniecznością realizacji obejść,
Środki będą przeznaczone na prace:
– na odcinkach szlaków nie dłuższych niż 10 km,
– na szlakach, na których awarie wystąpiły w bieżącym sezonie znakarskim.

Środki nie mogą być przyznane na:
– szlaki, na których nie wystąpiły powyższe sytuacje awaryjne, a nie dostały dofinansowania na znakowanie w danym roku,

Konieczne jest dodanie pliku .gpx z odcinkiem szlaku oraz .jpg z mapką szlaku, na którym jest awaria z oznaczonym miejscem problemu.

Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. Realizowane będą najpilniejsze prace.

 
Aby zgłosić potrzebę skorzystania z funduszu awaryjnego proszę wypełnić FORMULARZ.
 
 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl