WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

O COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie rozpoczął swoją działalność w 1992 roku jako jednostka specjalistyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Głównym celem jego działalności jest promocja turystyki górskiej oraz aktywnych form wypoczynku z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Zgodnie ze swym hasłem „Wszystko o górach, wszystko dla gór”, uczy bezpiecznego wędrowania po górach, gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, książki, mapy i inne materiały informacyjne o górach świata oraz pełni funkcję centrali koordynującej i organizującej całokształt działalności PTTK w dziedzinie turystyki górskiej.

Chlubą Ośrodka jest Centralna Biblioteka Górska, gromadząca kilkadziesiąt tysięcy druków zwartych, ponad 8 tysięcy czasopism i wydawnictw ciągłych oraz ponad 2 tysiące tysiąc map. Centralne Archiwum Turystyki Górskiej gromadzi, opracowuje i udostępnia cenne dokumenty historyczne. Własna oficyna wydawnicza wydaje m.in. rocznik „Wierchy”, kwartalnik „Gazeta Górska” oraz inne wydawnictwa poświęcone górom. Ośrodek prowadzi całokształt spraw związanych z wytyczaniem i utrzymywaniem szlaków górskich.

W Ośrodku mają swą siedzibę jednostki PTTK związane z turystyką górską: Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, redakcja rocznika „Wierchy”, Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki, Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, Studenckie Koło Przewodników Górskich Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Okresowo Ośrodek udziela również gościny innym stowarzyszeniom i organizacjom związanym z górami.

To ogólnopolskie centrum turystyki górskiej mieści się w centrum starego Krakowa, nieopodal rynku, najstarszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego i Teatru Starego. Zabytkowe kamieniczki przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie są chętnie i licznie odwiedzane przez miłośników gór i turystyki górskiej z całej Polski, a także i z innych krajów.

Zapraszamy do odwiedzania Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Wszystkim chętnym udzielamy również informacji telefonicznych i mailowych.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl