WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

AKTUALNOŚCI

Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia).

Społeczne funkcje obszarów chronionych – konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji: Społeczne funkcje obszarów chronionych zorganizowanej w 150. rocznicę utworzenia pierwszego w świecie parku narodowego oraz 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego

Zakończenie projektu Interreg “Góry bez granic”

Konferencja na zakończenie projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Powstała pierwsza w Tatrach via ferrata

W ramach projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020
na Słowacji powstała pierwsza w Tatrach via ferrata.

Więcej aktualności
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl