WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Projekty

 

Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych w 2023 roku

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego
ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

na realizację zadania publicznego:

 

 

ODNOWIENIE I KONSERWACJA SIECI GÓRSKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W 2022 ROKU

Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym w szczególności
dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyk

 

 

 

 

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl