WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

AKTUALNOŚCI

Społeczne funkcje obszarów chronionych – konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji: Społeczne funkcje obszarów chronionych zorganizowanej w 150. rocznicę utworzenia pierwszego w świecie parku narodowego oraz 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego

Zakończenie projektu Interreg “Góry bez granic”

Konferencja na zakończenie projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Powstała pierwsza w Tatrach via ferrata

W ramach projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020
na Słowacji powstała pierwsza w Tatrach via ferrata.

Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych w 2021 roku

COTG PTTK w Krakowie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizuje w 2021 roku projekt pod nazwą:
“Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki. Ocena przystosowania wybranych szlaków górskich pieszych dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie wirtualnego szlaku tematycznego „Kraków kobiet”.

Awaryjny fundusz na prace znakarskie

Od tego sezonu PTTK dysponuje funduszem awaryjnym na usuwanie problemów i szkód na szlakach. Zarządzanie tym funduszem powierzono Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej w Krakowie. Są to dodatkowe środki z budżetu PTTK na prace znakarskie, które są niezbędne do wykonania w szybkim terminie.

Szlakiem kobiet Krakowa

W ramach projektu poświęconego kobietom Krakowa – mieszkankom pochodzącym z różnych epok i środowisk, które zapisały się w historii naszego miasta i nadały mu niepowtarzalny charakter, powstaje trasa turystyczna pt. „Szlak Kobiet Krakowa”.

Informacje dla znakarzy szlaków górskich PTTK

Informacje i wzory dokumentów dla znakarzy szlaków górskich PTTK

Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia).

Kosmogonia Tatr i Podtatrza

W co mogli wierzyć pierwsi tubylcy pod Tatrami? Jak postrzegali świat i góry najstarsi osadnicy Podtatrza i w jaki sposób wyrażali swój światopogląd w różnych przejawach swojej aktywności − czyli w kulturze duchowej, materialnej, a także w toponomastyce Tatr? Na te pytania odpowiada projekt „Kosmogonia Tatr i Podtatrza”.

Konkurs fotograficzny „Pilnujcie mi tych szlaków”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i COTG PTTK zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie do udziału w konkursie fotograficznym „Pilnujcie mi tych szlaków”.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl