WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

konkurs ofert na wykonanie technicznej dokumentacji projektowej

23 kwietnia 2024

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej w Krakowie przy ul. Westerplatte 15/16 ogłasza konkurs ofert na wykonanie technicznej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, zgłoszeniami, pozwoleniami na realizację prac, przedmiarem robót na odnowienie elewacji budynku przy
ul. Jagiellońskiej 6-6a w Krakowie.

Oferta winna zawierać całkowity koszt wykonania wymaganej dla realizacji prac dokumentacji (3 egzemplarze plus nośnik elektroniczny) w tym koszty map, uzgodnień, pozwoleń oraz termin jej wykonania – dostarczenia uzgodnionej.

Termin składania ofert – do 07.05.2024 roku do godz. 10.00.  do sekretariatu OZGT-PTTK Kraków ul. Westerplatte 15/16.

Dodatkowe informacje można uzyskać-pod numerem telefonu 607-617-015 J. Budzoń.


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl