WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

AKTUALNOŚCI

Przygotowania do górskiej wędrówki

Górska wędrówka z Zosią i Kubą
7 krótkich filmów

100. rocznica urodzin Papieża Turysty

W celu upamiętnienia 100. rocznicy urodzin oraz przypomnienia postaci i działalności Karola Wojtyły – Papieża Turysty, ustanawiamy pamiątkową odznakę turystyczną…

Zimowy numer Gazety Górskiej

Ze względu na obecne wirusowe zawirowania, również los zimowego numeru Gazety Górskiej uległ zmianie. Głównymi punktami dystrybucji naszego kwartalnika są salony prasowe w galeriach handlowych, które zostały zamknięte…

Ograniczenie działalności w siedzibie COTG PTTK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wszelkie sprawy załatwiane będą w trybie łączności elektronicznej i telefonicznej…

Sebastian Flizak (1881–1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wydał kolejną książkę w serii PRO MEMORIA. Monografia Sebastian Flizak (1881–1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki autorstwa Katarzyny Ceklarz została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Spotkanie polskich i słowackich turystów w Wetlinie

12 października 2019 r. odbył się rajd turystyczny na Podkarpaciu organizowany w ramach projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia)…

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic.

Przerwa w Murowańcu

Schronisko PTTK „MUROWANIEC” na Hali Gąsienicowej czasowo wyłączone z eksploatacji

Rajd turystyczny na Podkarpaciu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie informuje, że w ramach projektu pn.  „Góry bez granic – integracja szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 12 października 2019 r. odbędzie się rajd turystyczny na Podkarpaciu.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl