WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Zakończenie projektu Interreg „Góry bez granic”

31 sierpnia 2021

Konferencja na zakończenie projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 odbyła się w Starym Smokowcu (Słowacja) 20 sierpnia 2021 r.

Projekt dotyczył wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej, bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w części Karpat,  w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składało się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty, opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy a także wobec turystów zagranicznych.

Podczas konferencji zostały omówione rezultaty projektu, dobre praktyki, oceniono przeprowadzone działania oraz podkreślono ogólne korzyści projektu dla polsko-słowackiego pogranicza.

Projekt realizowany był w okresie 1.10.2018 r. – 31.08.2021 r. w partnerstwie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Klub Slovenských Turistov, Województwo Podkarpackie oraz Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w Rzeszowie.


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl