WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Powstała pierwsza w Tatrach via ferrata

27 sierpnia 2021

Pierwsza tatrzańska vie ferrata powstała na Słowacji. Prowadzi przez Czerwoną Ławkę (z Doliny Małej Zimnej Wody do Doliny Staroleśnej). Uroczyste otwarcie i pierwsze przejście via ferraty miało miejsce 19 sierpnia 2021 r. Uczestniczyło w nim 21 turystów z Polski i Słowacji.

Via ferrata powstała w ramach projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, realizowanego w okresie 1.10.2018 r. – 31.08.2021 r. w partnerstwie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Klub Slovenských Turistov, Województwo Podkarpackie oraz Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w Rzeszowie, w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl