WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

KONKURS NA NAJLEPSZY GÓRSKI OBIEKT NOCLEGOWY PTTK

6 lipca 2023

Zapraszamy do udziału! Wybierzcie swoje ulubione schronisko PTTK!

W konkursie biorą udział schroniska górskie i obiekty PTTK
położone w polskich w Karpatach i Sudetach

Warunkiem udziału w konkursie obiektu nieposiadającego kategorii schroniska jest jego oferta skierowana do wędrującego szlakami górskimi turysty oraz położenie powyżej 350 m n.p.m.

Konkurs organizowany jest pod patronatem:
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Organizatorem konkursu jest:
Gazeta Górska wydawana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
przy współpracy z Komisją Turystyki Górskiej ZG PTTK

Kapituła Konkursu składa się z prezesów zarządów spółek PTTK prowadzących
bazę noclegową w górach, przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej Zarządu
Głównego PTTK, przedstawiciela Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK oraz Redaktora Naczelnego Gazety Górskiej.

Kapituła Konkursu dokonuje oceny funkcjonowania obiektu biorąc pod uwagę wyniki ankiet punktowanych przygotowanych przez wizytujących obiekty przedstawicieli organizatorów konkursu. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Dodatkowo brane będą pod uwagę wyniki internetowej ankiety!

ANKIETA dla TURYSTÓW oraz  Regulamin Konkursu dostępne na STRONIE

 


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl