WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Przyszłość programu Interreg Polska – Słowacja – liczymy na Twój głos!

4 lipca 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.
Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027. Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska – Słowacja. W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza. Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.

Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest Ankieta dla obywateli. Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska – Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

Już teraz serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl