WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… – konferencja naukowa

10 października 2018

Konferencja naukowa Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości odbędzie się 26 października 2018 r. (godzina 8.30) w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN (Kraków, ul. Podchorążych 2).

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pt. Niepodległość rodziła sie także w Karpatach.

Program konferencji:

(pobierz)

Sesja plenarna
(Aula A1)

8.30-8.50 – otwarcie konferencji
8.50-9.10: dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Galicyjska nie-wojna. Niemilitarne aspekty codzienności wojennej
9.10-9.30: prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Spóźnieni ministrowie i wstrząs 1918 roku
9.40-10.00: dr hab. Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Sprawa Galicji na konferencji pokojowej w Paryżu
10.00-10.20: prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Wpływ Galicji i jej elit na kulturę polityczną Drugiej Rzeczypospolitej
10.20-10.40: dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski) – W pierwszym szeregu podąża… Obraz Galicji i jej mieszkańców na drodze do niepodległości w ujęciu wielkich i małych narracji historycznych
10.40-11.00: prof. dr hab. Vasyl Gulay (Uniwersytet Narodowy we Lwowie)  – Obraz Galicji okresu walki o niezależność ukraińskich i polskich narodów na początku ХХ wieku w historyczno-politycznym i społecznie-komunikatywnym dyskursie współczesnej Ukrainy
11.00-11.30: dyskusja
11.30-12.00: przerwa kawowa

Sesje panelowe

Sesja I
(Aula A1)
12.00-12.20: dr Robert Gaweł (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – Jak automobile z Twierdzy Kraków na Wielka Wojnę pojechały
12.20-12.40: mgr Marcin Mikulski – Okopy w Beskidach i Bieszczadach… Austro-węgierskie fortyfikacje polowe w kampanii jesiennej 1914 r. w zachodniej części Galicji
12.40-13.00: dr Sławomir Kułacz (Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”) –  Forsowanie Sanu pod Rzuchowem (13–16 października 1914)
13.00-13.20: dr Mariusz Majewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Zarys działań bojowych I Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego w trakcie walk na Podhalu (13 XI – 13 XII 1914 r.)
13.20-14.00: dyskusja
14.00-15.00: przerwa obiadowa
15.00-15.20: dr Wacław Szczepanik (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – Austro-węgierski XI Korpus w walkach na przedpolach Krakowa w listopadzie i grudniu 1914
15.20-15.40: dr Dariusz Dyląg (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie) – Polska kawaleria
legionowa w Karpatach Wschodnich. Z dziejów 2. i 3. szwadronu
kawalerii Legionów Polskich
15.40-16.00: mgr Bogusław Głód – „Czerwone diabły” w Beskidzie Niskim 1914-1915
16.00-16.20: przerwa kawowa
16.20-16.40: dr hab. Jarosław Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Bitwa pod Radymnem (24-26 maja 1915 r.)
16.40-17.00: mgr Tomasz Woźny (Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”) – Pomiędzy Limanową a Gorlicami. Działania wojenne w Galicji Zachodniej w okresie stabilizacji frontu
17.00-17.40: dyskusja i podsumowanie panelu

Sesja II
(Instytut Historii i Archiwistyki, sala 342)
12.00-12.20: prof. dr hab. Urszula Oettingen (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Społeczeństwo polskie wobec działań I Brygady Legionów Polskich w Galicji, listopad 1914 – luty 1915 r.
12.20-12.40: dr hab. Isabel Röskau-Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – I wojna światowa w Galicji w oczach niemieckich i austriackich świadków wydarzeń
12.40-13.00: prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Rola polskich oficerów armii austro-węgierskiej w odzyskaniu Niepodległości
13.00-13.20: dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – Galicyjscy Żydzi u progu niepodległości Polski
13.20-14.00: dyskusja
14.00-15.00: przerwa obiadowa
15.00-15.20: mgr Natalia Ryś (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Postawy krakowskich kolejarzy wobec wydarzeń z lat 1914-1918
15.20-15.40: prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rola i znaczenia Galicji dla odzyskania przez Polskę niepodległości w koncepcjach Władysława Studnickiego
15.40-16.00: dr Grzegorz Kulka (Uniwersytet Wrocławski) – Zatarg honorowy pomiędzy płk. Władysławem Sikorskim a posłem Ignacym Daszyńskim, czyli mało znana historia po kryzysie przysięgowym (sierpień-wrzesień 1917 r.)
16.00-16.20: przerwa kawowa
16.20-16.40: dr Anna Ambrochowicz-Gajownik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Od Związku Walki Czynnej do służby w Legionach – Roman Wegnerowicz – publicysta, żołnierz, dyplomata
16.40-17.00: dr Tomasz Gajownik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Droga do Niepodległej Romana Michałowskiego – żołnierza i dyplomaty
17.00-17.40: dyskusja i podsumowanie panelu

Sesja III
(Instytut Historii i Archiwistyki, sala 337)
12.00-12.20: dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Na drodze ku niepodległości. Wieliczka na przełomie XIX i XX w. (do 1921 r.)
12.20-12.40: prof. dr hab. Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku) – Stosunek władz „Sokoła” we Lwowie do przygotowań wojskowych w Galicji przed I wojną światową
12.40-13.00: dr Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Ku Odrodzonej… Rola i znaczenie Krakowa dla polskiej irredenty u progu Wielkiej Wojny
13.00-13.20: mgr Natalia Gabryś-Klus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Związki Śląska Cieszyńskiego z Galicją. Legion Śląski – droga do odzyskania niepodległości
13.20-14.00: dyskusja
14.00-15.00: przerwa obiadowa
15.00-15.20: prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Środowisko czasopisma „Kultura Polski” w latach 1917-1918 w Krakowie
15.20-15.40: mgr Jerzy Kapłon (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) – Listopad 1918 roku we Lwowie
15.40-16.00: dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Gdy pękały kordony, a rodziły się granice… Prowincja galicyjska w listopadzie 1918 roku.
16.00-16.20: przerwa kawowa
16.20-16.40: dr hab. Przemysław Marcin Żukowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Akademicy galicyjscy wobec obowiązku służby wojskowej (narodowej) w latach 1918-1921
16.40-17.00: dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kraków i Oleandry. Mit założycielski nurtu piłsudczykowskiego w retoryce politycznej obozu po 1939 r.
17.00-17.40: dyskusja i podsumowanie panelu

wydarzenie na fb


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl