WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Przetarg na dzierżawę budynku Hotelu* PTTK „Kamieniec” w Oświęcimiu

4 listopada 2020

PTTK Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” Spółka z o.o. zaprasza do udziału w Konkursie ofert w celu wyłonienia dzierżawcy budynku Hotelu* PTTK „Kamieniec” w Oświęcimiu. Oferty pisemne przesyłać należy drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. Objęcie nieruchomości w dzierżawę możliwe bezzwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu lub w innym zaproponowanym w ofercie terminie. Oczekujemy uruchomienia działalności gospodarczej i świadczenia usług najpóźniej w sezonie turystycznym lato 2021 r.

szczegóły przetargu


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl