WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Zaczęło się od Tatr – konferencja nt. ochrony przyrody

11 czerwca 2019

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.
Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym, jak również perspektywami na przyszłość.
Organizatorzy konferencji:
• Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
• Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
• Tatrzański Park Narodowy
• Nauka dla Przyrody
• Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
• Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Od Tatr Komunikat 2

 


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl