WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

AKTUALNOŚCI

Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia).

Zakończenie projektu Interreg “Góry bez granic”

Konferencja na zakończenie projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Powstała pierwsza w Tatrach via ferrata

W ramach projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020
na Słowacji powstała pierwsza w Tatrach via ferrata.

Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych w 2021 roku

COTG PTTK w Krakowie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizuje w 2021 roku projekt pod nazwą:
“Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki. Ocena przystosowania wybranych szlaków górskich pieszych dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie wirtualnego szlaku tematycznego „Kraków kobiet”.

Więcej aktualności
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl