WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Maćkowa Perć

Redakcja: Jan Jabłoński (przewodniczący), Jerzy Kochman, Janusz Konieczniak, Artur Mida, Andrzej Serafin.
Współpraca: Marian Ferster, Rafał Kocot, Krzysztof Kulesza, Ewa Małochleb, Zofia Stojakowska-Staich, Wiesław A. Wójcik, Roman Zadora
Adres Redakcji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
Wydawca: Oficyna Wydawnicza “Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl